За Schroders

Бизнесът на Schroders е свързан с управлението на активи, а нашите цели са в пълен унисон с тези на клиентите ни — създаването на дългосрочна стойност.

Ние управляваме £343.8 милиарда £ (€413.7 милиарда EUR /$459.6 милиарда $) от името на институционални и индивидуални инвеститори, финансови институции и клиенти с висока нетна стойност от цял свят, които са инвестирани в широк набор от класове активи, в това число акции, облигации, различни видове активи и алтернативни.

При нас работят над 3,800 талантливи хора от цял свят, в 37 офиса и в 27 различни държави в цяла Европа, в Америка, Азия и Близкия Изток, в близост до пазарите, в които инвестираме и в близост до нашите клиенти.

Schroders се развива при стабилно управление вече над 200 години, като перспективното мислене ръководи нашия подход за инвестиции, създаване на взаимоотношения с клиенти и разрастване на нашия бизнес.

Корпоративна брошура

Източник: Schroders, пълна информация към 30/06/2016.