Share

Клас активи

Акции

Фондовете с акции на Schroders предлагат на инвеститорите възможност да инвестират на пазари на акции по целия свят с гама продукти, съответстващи на повечето рискови профили.

Фиксиран доход

Глобалното присъствие на Schroders в инструментите с фиксирана доходност предоставя на инвеститорите достъп до широк спектър от пазари на държавни облигации, корпоративни дългови книжа и валута.

Фондове в множество активи

Екипът на Schroders за фондове в множество активи се стреми да осигурява на инвеститорите възможност да разнообразяват портфейлите си с набор от активи и региони, като в същото време предлага атрактивна доходност.

Алтернативни инструменти

Алтернативните инвестиции на Schroders предоставят на опитните инвеститори специализирани решения, които да отговарят на техните потребности за инвестиране.