Акции

С опит в капиталовото инвестиране, датиращ от 20-те години на XX в., и инвестиционни екипи по целия свят Schroders предлага богата експертиза в управлението на фондове в акции.

Капиталовите продукти на Schroders варират от фондове за една страна до регионални и глобални фондове. Добре обезпечени и локално разположени екипи за управление на фондовете се стремят към ръст на капитала чрез инвестиране в страни от Европа, САЩ, азиатско-тихоокеанския регион, Близкия Изток и възникващите пазари.

Разгледайте нашите фондове в акции тук