Фиксиран доход

Екипът на Schroders за инструменти с фиксирана доходност включва специалисти по управление на фондове, разположени по целия свят, които инвестират в активи с фиксирана доходност, в това число държавни и корпоративни облигации, кредити и валута с висока печалба.

Фондовете с фиксирана доходност на Schroders управляват активи в Европа, Обединеното кралство, САЩ, азиатско-тихоокеанския регион и възникващите пазари.

Разгледайте нашите фондове с фиксирана доходност тук