Share

Преглед на фондове

Фонд Schroder International Selection

Този широк набор обхваща всички основни класове активи и региони. Инвеститорите могат да изберат фонд, който съответства на техните дългосрочни цели измежду набор от предложения от целия спектър на рискове.