Schroder ISF

Фонд Schroder International Selection

Този 90-степенен набор е предназначен да обслужва целите на преобладаващата част от инвеститорите. Обхванати са всички основни класове активи и региони. Предлагат се възможности за онези, които се стремят към растеж, доход или допълнителна диверсификация. Структурата SICAV* осигурява достъп до основни предложения, както и по-специфични възможности и области на пазара. Всеки фонд се подкрепя от финансовата мощ и доказаните инвестиционни експертни познания на Schroders.

Schroder ISF** е създадена в Люксембург през 1968 г.; в момента са налични редица различни класове акции за инвеститорите.

Фондове за ценни книжа

Нашата разнообразна продуктова гама включва глобални, регионални, пазарно капитализирани, секторни фондове и фондове само в една страна, както и имуществени и новавъзникващи се пазари.

Фондове за фиксиран приход

Предлагайки достъп до всички области на пазара на ценни книжа, нашата продуктова гама включва глобални фондове, фондове на основни пазари и фондове за стратегически ценни книжа, както и специфични области от рода на високодоходни дейности и правителствен дълг.

Ликвидност, Защита и специализиране

Редица впечатляващи решения за инвеститори, които търсят защита на капитал, ликвидни средства или активно излагане на валути.

 

*Société d'Investissement à Capital Variable
**Фондът Schroder International Selection се нарича Schroder ISF навсякъде в този уебсайт