Schroder ISF

Jaarverslag
Het jaar- en halfjaarverslag is een statutair verslag bestaande uit een toelichting door de Raad van Bestuur, de jaarrekeningen, de beleggingsportefeuilles en de (half)jaarrekening voor het volledige of halve boekjaar van het Schroder International Selection Fund. (Inschrijvingen kunnen alleen worden geaccepteerd op basis van het huidige Prospectus dat vergezeld moet zijn van de recentste gecontroleerde jaarrekening van de SICAV).

Prospectus
Het Prospectus (Memorandum van Toelichting) bevat alle algemene en juridische informatie met betrekking tot de fondsen van de SICAV Schroder ISF. Inschrijvingen kunnen alleen worden aanvaard op basis van het huidige prospectus.

Gelieve contact met ons op te nemen indien u informatie wenst betreffende de tarieven van onze distributeurs in Belgiƫ.