Global Investor Study

Millennials worden geconfronteerd met een "perfecte storm"

Lagere lonen, oplopende kosten van levensonderhoud en een haperende wereldeconomie: millennials zijn de dupe. Ze hebben beleggingsinkomsten nodig om op zowel korte als lange termijn in hun financiële behoeften te voorzien. Moeten ze keuzes maken en is er een perfecte storm op komst?

15-06-2016

Volgens de Schroders Global Investor Study 2016 hebben beleggers in de millennials-groep (de leeftijdsgroep van 18 - 35 jaar) onrealistisch hoge rendementsverwachtingen en houden ze beleggingen zorgwekkend kort aan, terwijl er een groot aantal zaken is waarvoor ze het geld nu en in de toekomst nodig hebben.

Het gevolg is dat ze hun beleggingsdoelen misschien bij lange na niet zullen halen.

Enkele uitkomsten van de Global Investor Study van Schroders:

 • Millennials wensen meer rendement (10,2%) dan andere beleggers (8,4%)
 • Millennials kijken vaak extreem kort vooruit: maar liefst 63% houdt beleggingen minder dan 2 jaar aan
 • Millennials zijn risicomijdend, en vinden kapitaalbehoud en een hoger rendement dan de inflatie de belangrijkste argumenten bij de keuze van een belegging
 • Millennials bestemmen het inkomen voor de meest uiteenlopende doelen, variërend van aanvulling op het pensioen of salaris tot de ondersteuning van kinderen of de aankoop van een huis

Is er een financiële storm op komst?

Het is een potentieel gevaarlijke mix. In de meeste ontwikkelde markten is de rente intussen tot 0,5% of lager gezakt en in sommige gevallen nog steeds aan het dalen. Het gemiddelde rendement op de aandelenmarkt is maar 3,8%i.

Om het gewenste hogere inkomen te verkrijgen, zouden millennials hetzij meer risico moeten nemen, hetzij hun beleggingen langer moeten aanhouden zodat ze een volledige marktcyclus doorlopen. Maar daartoe lijken ze niet bereid.

Het grootste probleem is dat deze leeftijdsgroep twee misverstanden koestert:

 1. dat hun beleggingen sneller groeien dan realistisch is;
 2. dat het vermogen dat ze uiteindelijk opbouwen, een veel hoger inkomen oplevert dan waarschijnlijk is.

Hierdoor kan er over een periode van 20 of 30 jaar een enorm gat ontstaan, en dat maakt de discrepantie tussen verwachting en realiteit die uit het onderzoek naar voren komt, een bron van zorg.

Inkomen nodig voor groot aantal doelen

Daar komt nog bij dat millennials het inkomen voor veel meer doelen nodig hebben dan oudere generaties.

Volgens de Schroders Global Investor Study waren de belangrijkste redenen waarom millennials beleggen:

 1. aanvulling van het salaris (46%)
 2. opbouw van vermogen (41%)
 3. aanvulling van het pensioen (35%)
 4. zorgen voor kinderen/familieleden (30%)
 5. aankoop van iets anders dan een huis (28%)
 6. een aanbetaling doen op een huis (26%)
 7. bekostigen van een opleiding (26%)
 8. bekostigen van gezondheidszorg (22%)

In een recent onderzoek van de Britse krant The Guardian wordt echter geconcludeerd dat "een combinatie van schulden, werkloosheid, globalisering, vergrijzing en stijgende huizenprijzen de inkomens (van millennials) verslechtert".ii

De kloof die is ontstaan tussen de beleggingsdoelen van millennials enerzijds en hun onrealistische inkomensverwachtingen en kortetermijndenken anderzijds, vormt een groot probleem dat moet worden aangepakt, anders is een nieuwe sociale en economische crisis niet ondenkbaar.

i Bron: FTSE, S&P 500, CAC, DAX, Shanghai, Nikkei, ASX, Hang Seng, Bovespa, Mexbol. Gemiddeld verwacht 12-maands rendement van de 11 indices per 18 mei 2016, volgens gegevens van Bloomberg.

ii http://www.theguardian.com/world/2016/mar/07/revealed-30-year-economic-betrayal-dragging-down-generation-y-income

Opmerkingen: Over de Schroders Global Investor Study 2016
In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 30 maart en 25 april 2016 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 20.000 beleggers uit 28 landen in alle delen van de wereld, waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, het VK en de VS. "Beleggers" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste vijf jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht. Deze personen vertegenwoordigen de opvattingen van beleggers in de landen waarop het onderzoek betrekking heeft.

Belangrijke informatie
Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het is geen aanbod of verzoek om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Het materiaal is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt als basis voor boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit document zijn niet bedoeld als basis voor afzonderlijke beleggings- en/of strategische beslissingen.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.
Uitgegeven door Schroder Schroder Unit Trusts Limited, 31, Gresham Street, London, EC2V 7QA, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.
Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.