Global Investor Study

De gemiddelde belegger denkt meer dan gemiddeld verstand te hebben van beleggen: is dat een bedreiging voor uw mogelijkheden om vermogen op te bouwen?

Beleggers die denken dat ze meer verstand hebben van beleggen dan ze daadwerkelijk hebben, kunnen in de problemen komen bij het plannen van hun financiële toekomst.

26-09-2016

Beleggers kunnen miljarden aan beleggingsrendement mislopen wanneer ze hun inzicht in hun eigen beleggingen overschatten.

Uit de Schroders Global Investor Study 2016, een wereldwijd onderzoek van Schroders, bleek dat slechts 13% van de beleggers wereldwijd bereid zijn toe te geven dat ze minder dan gemiddeld verstand hebben van beleggen. In het onderzoek troffen we dit vooral aan bij beleggers in de VS, het VK en Duitsland.

51% van de beleggers die in het kader van het Schroders-onderzoek zijn ondervraagd, beschreven zichzelf als beleggers die bovengemiddeld verstand hebben van beleggen. Dit wijst op zelfoverschatting.

Uit ander onderzoek bleek dat het vertrouwen van beleggers in hun eigen kunnen, hun in de afgelopen twintig jaar ongeveer $ 300 miljard aan beleggingsrendement heeft gekost.

Een gapend tekort van $ 300 miljard is moeilijk aan te vullen nu beleggers vermogen en pensioenvoorzieningen moeten zien op te bouwen in een omgeving met vertraagde groei en lage rentes.

Toch kan wereldwijd 63% van de eindbeleggers niet correct aangeven wat een vermogensbeheermaatschappij doet.

Vooral beleggers in ontwikkelde markten overschatten zichzelf

Uit de Schroders Global Investor Study 2016 blijkt dat vooral beleggers uit Duitsland, het VK en de VS zich schuldig maken aan overschatting van hun inzicht in beleggen.

Ook beleggers in de twee meest bevolkte landen ter wereld lijden aan zelfoverschatting. Beleggers in China en India, waar de middenklasse in opkomst is en waar steeds meer behoefte is aan betere financiële planning, hebben een onovertroffen vertrouwen in hun eigen beleggingsoordelen.

Afbeelding: Beleggers lijken hun beleggingskennis te overschatten

Alt-tekst afbeelding: De afbeelding laat zien dat beleggers in India en China qua zelfoverschatting vooroplopen (niet weergeven op pagina)

De arrogantie (of onschuld) van de jeugd

Het onderzoek laat tevens zien dat beleggers in de millenniumgeneratie, van 18 tot 35 jaar, nog meer zijn geneigd tot zelfoverschatting dan beleggers van 36 jaar en ouder. Binnen de millenniumgeneratie beschrijft 61% zichzelf als een belegger die bovengemiddeld verstand heeft van beleggen. Bij beleggers van 36 jaar en ouder is dat 45%.

Dit kan een cruciale factor zijn bij de planning van hun financiële toekomst en voor hun mogelijkheid om vermogen op te bouwen.

Een statistische onmogelijkheid

De overtuiging dat we allemaal bovengemiddeld goed zijn, is niet ongebruikelijk. De resultaten van de Schroders Global Investor Study 2016 zijn in lijn met die van een Zweeds psychologisch onderzoek uit de jaren tachtig naar houding ten aanzien van rijvaardigheid. Uit dat onderzoek kwam naar voren dat meer dan drie kwart van de mensen zichzelf schaart onder de 50% beste chauffeurs.

In het Schroders-onderzoek was iets meer dan helft van de wereldwijde beleggers (51%) van mening dat zij zelf veel of iets meer verstand hebben van beleggen dan de gemiddelde belegger.

Waarom is dit van belang voor uw financiële doelen?

De Schroders Global Investor Study 2016 laat ook zien dat beleggers potentieel onrealistische verwachtingen hebben over de inkomsten die zij met beleggingen kunnen genereren.

Gemiddeld verwachten beleggers 9,1% aan inkomsten. In ontwikkelde markten liggen de inkomsten uit obligaties dicht bij nul en wordt er slechts zo'n 3% aan dividenden op aandelen uitgekeerd.

Deze inkomstenverwachting bevestigt de constatering van het onderzoek dat beleggers hun eigen beleggingskennis overschatten. Dit kan leiden tot tekorten in hun financiële langetermijnplanning.

Dalbar, een marktonderzoeksbureau uit Boston dat praktijken van financiële dienstverleners evalueert, liet zien dat individuele aandelenbeleggers in de afgelopen twintig jaar bijna $ 300 miljard achterbleven bij de markt.

Uit het onderzoek van Dalbar bleek dat de voornaamste oorzaak van de achterblijvende rendementen het eigen gedrag van de beleggers was, zoals paniekverkopen en grote aankopen op verkeerde momenten.

Door misplaatst vertrouwen in eigen beleggingsvaardigheden kunnen langetermijnplannen in gevaar komen en worden beleggers gedwongen zich in bochten te wringen of langer te blijven werken.

Positief is echter dat beleggers nog steeds graag meer willen leren.

Ga voor een volledige uitleg en een interactieve infographic naar www.schroders.com/gis of download hieronder het volledige rapport.

Met onze incomeIQ-tool kunt u uw eigen beleggingskennis testen. Deze test legt irrationele gedragspatronen bloot en biedt nuttige tips om u in staat te stellen betere beleggingsbeslissingen te nemen.

Opmerkingen: Over de Schroders Global Investor Study 2016

In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 30 maart en 25 april 2016 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 20.000 beleggers uit 28 landen in alle delen van de wereld, waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, het VK en de VS. "Beleggers" worden in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende twaalf maanden ten minste € 10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste vijf jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht. Deze personen vertegenwoordigen de opvattingen van beleggers in de landen waarop het onderzoek betrekking heeft.

Belangrijke informatie: Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het is geen aanbod of verzoek om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Het materiaal is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt als basis voor boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit document zijn niet bedoeld als basis voor afzonderlijke beleggings- en/of strategische beslissingen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen. Uitgegeven door Schroder Investment Management Limited, 31, GreshamStreet, London, EC2V7QA, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.
Gegevens van derden zijn eigendom van de verstrekker van de gegevens en mogen niet worden verspreid, overgenomen of voor een ander doel worden gebruikt zonder toestemming van de verstrekker. Gegevens van derden worden verstrekt zonder enige garantie. Noch de verstrekker van de gegevens noch de uitgever van dit document kunnen aansprakelijk worden gesteld voor gegevens van derden. Het prospectus en/ofwww.schroders.nl bevatten aanvullende disclaimers ten aanzien van gegevens van derden.

Lees het volledige rapport

9 pagina’s | 392 kb

DOWNLOAD