Global Investor Study

Verwachten beleggers te veel van de staat?

Overheden kampen met financiële tekorten en de wereldeconomie hapert; toch zijn veel beleggers er nog steeds van overtuigd dat de staat een belangrijke bijdrage aan hun pensioeninkomen zal kunnen leveren. Is dat realistisch of komen ze straks van een koude kermis thuis?

15-06-2016

Beleggers zijn realistisch over de verwachte levensduur na hun pensionering (21,2 jaar) en beseffen dat hun pensioeninkomen uit verschillende bronnen zal moeten komen, maar zijn ze te optimistisch over wat ze van de staat kunnen verwachten?

Te groot vertrouwen in de staat?

Uit de Schroders Global Investor Study 2016 kwam naar voren:

  • Gemiddeld denken beleggers dat een staatspensioen 18,8% aan hun pensioeninkomen zal bijdragen

Gezien de onzekere toestand van de wereldeconomie is dit behoorlijk zorgwekkend.

Het is nog onduidelijk wat de gevolgen van de financiële crisis en de nasleep van het soepele monetaire beleid en de bezuinigingen op lange termijn zullen zijn.

In elk geval zal de waarde van een staatspensioen eerder dalen dan stijgen, omdat overheden nog steeds worstelen met financiële tekorten, oplopende schulden en de onbedoelde effecten van maatregelen om de economie te stimuleren.

Pensioentekort dreigt

Te rooskleurige rendementsverwachtingen (9,1%) gecombineerd met te korte beleggingsperioden (3,2 jaar), kunnen de basis leggen voor financiële problemen in de toekomst.

Beleggers die erop rekenen dat de staat hen op hun oude dag te hulp zal schieten, lopen het risico dat ze straks met geldgebrek te maken krijgen.

Ongemerkt op weg naar een pensioencrisis

Hoewel de meeste ontwikkelde landen momenteel een behoorlijk staatspensioen kennen, is de toekomst minder zeker, tenzij de wereldeconomie zich drastisch herstelt en overheden de belastingen kunnen verhogen.

Voor meer informatie over beleggen, gaat u naar www.which.co.uk/nvestments

Voetnoten: a. Basisstaatspensioen na hervorming 2016 Bron: OESO en ISSA Gegevens correct op 1 maart 2013.

Bron: https://conversation.which.co.uk/money/uk-state-pension-comparison-serps/

Uit het onderzoek van Schroders blijkt dat beleggers mogelijk ongemerkt op weg zijn naar een financiële crisis op hun oude dag.

Dat de gemiddelde pensioenleeftijd stijgt, de pensioentekorten groeien en de wereldeconomie de financiële crisis nog steeds niet te boven is, is een duidelijk teken aan de wand: beleggers zullen zelf meer maatregelen moeten treffen en minder van de overheid verwachten.

Opmerkingen: Over de Global Investor Study 2016 van Schroders

In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 30 maart en 25 april 2016 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 20.000 beleggers uit 28 landen in alle delen van de wereld, waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, het VK en de VS. “Beleggers” wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste vijf jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht. Deze personen vertegenwoordigen de opvattingen van beleggers in de landen waarop het onderzoek betrekking heeft.

Belangrijke informatie

Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het is geen aanbod of verzoek om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Het materiaal is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt als basis voor boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit document zijn niet bedoeld als basis voor afzonderlijke beleggings- en/of strategische beslissingen.

In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.

Uitgegeven door Schroder Schroder Investment Management Limited, 31, Gresham Street, London, EC2V 7QA, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.