Global Investor Study

Beleggingsresultaten - onrealistische verwachtingen

Schroders Global Investor Study 2016 brengt zorgbarende trend aan het licht: beleggers hebben onrealistsich hoge rendementsverwachtingen en zijn te sterk op de korte termijn gericht. Het gevolg kan zijn dat ze hun beleggingsdoelen bij lange na niet halen.

15-06-2016

De resultaten van de Schroders Global Investor Study 2016 rondvraag laat een wereld zien waarin beleggers rendementsverwachtingen hebben die thuishoren in een vervlogen tijdperk. Dit is een zorgbarende trend voor iedereen die zich bezighoudt met financiële planning.

Schroders Global Investor Study: beleggingsresultaten – belangrijkste uitkomsten:

  • Beleggers streven naar een gemiddeld inkomen van 9,1% uit hun beleggingen, terwijl het gemiddelde aandelenrendement 3,8% is.i
  • Beleggers houden hun beleggingen gemiddeld 3,2 jaar vast, veel minder dan de vijf jaar of langer die adviseurs adviseren
  • Beleggers zijn nauwelijks bereid risico te nemen om het gewenste inkomen te realiseren
  • Beleggers zijn realistisch over de verwachte levensduur na hun pensionering: 21,2 jaar

Aangezien de rente wereldwijd tot minder dan 1% is gedaald, is het vrijwel onmogelijk een jaarlijks rendement van 8% of 9% te behalen zonder een flinke hoeveelheid risico te nemen.

Als beleggers voorrang geven aan kapitaalbehoud en een te korte beleggingsperiode aanhouden, is de kans om dit inkomensniveau te behalen in het huidige economische klimaat zeer klein.

Pijnlijk aanpassingsproces

Tot vrij kort geleden werd aangenomen dat het uitzonderlijk soepele monetaire beleid waarmee de wereldwijde financiële crisis te lijf gegaan werd, van tijdelijke aard was.

Vroeg of laat, zo werd algemeen gedacht, zou de economische groei weer aantrekken, zou de rente weer stijgen en zou een zekere normaliteit – in elk geval in de zin van het beleidsklimaat van voor de crisis – terugkeren.

Na acht jaar lijkt dit echter verder weg dan ooit.

In de VS is de rente weliswaar voorzichtig verhoogd, maar omdat de inflatie overal ter wereld zeer laag blijft hebben weinig landen haast om het voorbeeld van de Federal Reserve te volgen. Sterker nog, de Japanse en Europese beleidsmakers houden stevig vast aan hun versoepelingsbeleid.

Als dit de nieuwe werkelijkheid is, staat veel beleggers nog een pijnlijk aanpassingsproces te wachten.

Onrealistische verwachtingen

Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat veel beleggers te hoge verwachtingen hebben van het inkomen dat hun beleggingen opleveren en eigenlijk niet weten hoe veel en hoe lang ze moeten sparen.

Tegelijkertijd is de gemiddelde beleggingsperiode vrij kort; kennelijk trekken ze zich weinig aan van de mantra dat aandelenbeleggingen bij voorkeur voor de lange termijn moeten worden gedaan.

Dit alles vormt een uitdaging voor vermogensbeheerders, die voor de lastige opgave staan om enerzijds de verwachtingen van de beleggers bij te sturen en anderzijds hen te overtuigen van de voordelen van sparen en beleggen voor de lange termijn.

Opmerkingen: Over de Schroders Global Investor Study 2016

In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 30 maart en 25 april 2016 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 20.000 beleggers uit 28 landen verspreid over alle delen van de wereld, waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, het VK en de VS. "Beleggers" wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens €10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste vijf jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht. Deze personen vertegenwoordigen de opvattingen van beleggers in de landen waarop het onderzoek betrekking heeft.

iBron: FTSE, S&P 500, CAC, DAX, Shanghai, Nikkei, ASX, Hang Seng, Bovespa, Mexbol. Gemiddeld verwacht 12-maands rendement van 11 indices per 18 mei 2016, volgens gegevens van Bloomberg.

Belangrijke informatie
Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het is geen aanbod of verzoek om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Het materiaal is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt als basis voor boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit document zijn niet bedoeld als basis voor afzonderlijke beleggings- en/of strategische beslissingen.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.
Uitgegeven door Schroder Schroder Unit Trusts Limited, 31, Gresham Street, London, EC2V7QA, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority. Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.