Global Investor Study

Schreeuw om hulp? Millennial-beleggers hebben behoefte aan persoonlijk financieel advies

Ook al overschatten veel beleggers hun eigen beleggingskennis, ze willen er doorgaans graag meer over leren, om pijnlijke vergissingen in de toekomst te voorkomen.

26-09-2016

Jongere beleggers zijn het meest geneigd een financieel adviseur in te schakelen, blijkt uit een onlangs uitgevoerd wereldwijd onderzoek onder beleggers.

“Millennials”, mensen tussen de 18 en 35 jaar, gaven in dit onderzoek massaal aan gebruik te willen maken van professioneel beleggingsadvies: 46% zei graag meer informatie te krijgen over beleggen door met een financieel adviseur te spreken, tegenover 41% van de beleggers van 36 jaar en ouder.

Dit is één van de resultaten uit de Schroders Global Investor Study 2016, een onderzoek dat werd uitgevoerd onder 20.000 beleggers in 28 landen, die elk minstens € 10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen. Het onderzoek wijst op een sterke behoefte om meer van beleggen te begrijpen.

Uit het onderzoek blijkt dat negen van de tien beleggers hun kennis van beleggen willen vergroten. Dit resultaat is des te opmerkelijker gezien de huidige gebeurtenissen op de wereldwijde markten en de gevolgen die met name de groeiende politieke onzekerheid in veel landen voor de rendementen kunnen hebben.

Het onderzoek liet ook verschillen tussen de diverse regio’s zien. Zo blijken Aziatische beleggers meer behoefte te hebben aan vergroting van hun kennis dan Europese beleggers. Op landenniveau waren in Europa de Nederlanders het minst geneigd om te willen leren en hun beleggingskennis te willen vergroten en de Italianen juist het meest.

Resultaten van de Schroders Global Investors Study 2016:

  • 89% van de beleggers wil de kennis vergroten om beter te begrijpen waarin ze beleggen
  • 94% van de wereldwijde millennials wil meer weten over beleggen
  • Een gesprek met een financieel adviseur voordat een beleggingsbeslissing wordt genomen, blijft bij beleggers een populaire keuze

De wil om meer te leren over beleggen kan voor beleidmakers een geruststelling betekenen. Wanneer beleggers beter begrijpen hoe beleggen werkt en gesprekken voeren met onafhankelijke financieel adviseurs voordat ze daadwerkelijk een beslissing nemen, lopen ze minder risico in een financiële val te lopen.

Verder komt uit het onderzoek naar voren dat veel beleggers hun eigen beleggingskennis overschatten en mogelijk onrealistische verwachtingen koesteren als het om hun financiële doelen gaat. Die combinatie kan tot teleurstelling leiden, wanneer ze er niet in slagen hun financiële doelen te bereiken.

Andere resultaten van het onderzoek:

  • Slechts 13% van de wereldwijde beleggers geeft toe minder dan gemiddeld over beleggen te weten
  • 63% kon niet het juiste antwoord geven op de vraag wat een vermogensbeheerder of een fondsbeheerder precies doet
  • Beleggers verwachten gemiddeld 9,1% rendement per jaar op hun beleggingen

Waarom advies steeds belangrijker wordt

De kredietcrisis van 2008 heeft de beleggingswereld op zijn kop gezet. De 20 jaar daarvoor hebben beleggers grotendeels kunnen profiteren van ongeëvenaarde groei en een uitstekend rendement op hun beleggingen.

Op dit moment wordt het financiële klimaat gekenmerkt door lage rentes, lage groei en lage rendementen. Dat betekent dat beleggers genoegen moeten nemen met aanzienlijk minder dan wat ze daarvoor gewend waren.

In dit klimaat lijken beleidmakers niet goed meer te weten hoe ze de groei kunnen stimuleren, terwijl veel beleggers, die nog steeds denken genoeg over beleggen te weten, bijna 10% rendement op hun beleggingen verwachten.

Het is essentieel dat beleggers meer van beleggen gaan begrijpen. Om dat te bereiken moet de beleggingssector meer openheid aan de dag leggen en meer doen om aan de groeiende behoefte aan kennis te voldoen.

Graphic: Wereldwijd willen veel beleggers hun kennis van beleggen vergroten

Behoefte aan persoonlijk advies

Hoewel veel beleggers graag zelf hun zaken uitzoeken (42% zegt zelf op onderzoek uit te gaan op onafhankelijke financiële websites), zegt de helft (50%) toch ook vóór een beleggingsbeslissing eerst met een financieel adviseur te willen praten.

Gezien de snelle opmars van de moderne technologie is het misschien verrassend dat de millennials (degenen in de leeftijd van 18 tot 35) het meest geneigd blijken te zijn advies in te winnen bij een professioneel adviseur: van de beleggers in de millennium-generatie zei 46% meer informatie over beleggen te willen krijgen door met een financieel adviseur te spreken, tegenover 41% van de beleggers van 36 jaar en ouder.

Ook als het over het nemen van financiële beslissingen gaat, zegt de millennium-generatie vaker een adviseur te willen raadplegen. Ruim de helft (51%) zegt daarbij de voorkeur te geven aan persoonlijk contact, tegenover 49% in de groep van 36 jaar en ouder.

Ondanks de technologische vooruitgang en de opkomst van “robot-adviseurs’, die op websites automatisch vragen stellen over risicobereidheid en beleggingsdoelen, voordat bepaalde beleggingsproducten worden aangeboden, geven de meeste beleggers nog altijd de voorkeur aan een persoonlijk gesprek met een financieel adviseur van vlees en bloed.

Graphic: De helft van de beleggers wil nog altijd met een financieel adviseur spreken voordat ze een beleggingsbeslissing nemen

 

Sheila Nicoll, hoofd Public Policy bij Schroders, zei hierover: “Beleggers hebben behoefte aan bevestiging, voordat ze een beleggingsbeslissing nemen. Hier ligt duidelijk een taak voor vermogensbeheerders en financieel adviseurs.”

“Beleggen kan ingewikkeld zijn en de groeiende politieke onzekerheid in veel landen maakt het nog ingewikkelder. Daarom is het van groot belang dat de deskundigen hun kennis gebruiken om degenen die meer moeten en willen weten, verder te helpen.”

Ga voor het volledige verhaal en een interactieve infographic naar www.schroders.nl/gis of download hieronder het volledige rapport.

Test hoe het met uw kennis van beleggen gesteld is met behulp van onze income IQ test, die uw beleggingsgedrag analyseert en u nuttige tips kan geven om u te helpen betere beleggingsbeslissingen te nemen.

Opmerkingen: Over de Schroders Global Investor Study 2016

In opdracht van Schroders voerde Research Plus Ltd tussen 30 maart en 25 april 2016 een onafhankelijk online onderzoek uit onder 20.000 beleggers uit 28 landen in alle delen van de wereld, waaronder Australië, Brazilië, Canada, China, Duitsland, Frankrijk, India, Italië, Japan, Nederland, Spanje, het VK en de VS. “Beleggers” wordt in dit onderzoek gedefinieerd als mensen die de komende 12 maanden minstens € 10.000 (of het equivalent daarvan) willen beleggen en die de laatste vijf jaar veranderingen in hun beleggingen hebben aangebracht. Deze personen vertegenwoordigen de opvattingen van beleggers in de landen waarop het onderzoek betrekking heeft.

Belangrijke informatie
Dit document is uitsluitend bedoeld ter informatie en is niet bedoeld als promotiemateriaal. Het is geen aanbod of verzoek om een financieel instrument te kopen of te verkopen. Het materiaal is niet bedoeld als en mag niet worden gebruikt als basis voor boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies of beleggingsadvies. De opvattingen en informatie in dit document zijn niet bedoeld als basis voor afzonderlijke beleggings- en/of strategische beslissingen. In het verleden behaalde resultaten zijn geen betrouwbare leidraad voor de toekomstige resultaten. De koersen van aandelen en de daaruit gegenereerde inkomsten kunnen zowel dalen als stijgen, en het is mogelijk dat beleggers het oorspronkelijk geïnvesteerde bedrag niet terugkrijgen.
Uitgegeven door Schroder Schroder Investment Management Limited, 31, GreshamStreet, London, EC2V 7QA, geautoriseerd en gereguleerd door de Financial Conduct Authority.
Ten behoeve van uw veiligheid kunnen telefoongesprekken worden opgenomen of beluisterd.
De prognoses in dit document zijn het resultaat van statistische modellering op basis van een aantal aannames. Prognoses zijn onderhevig aan een hoge mate van onzekerheid ten aanzien van toekomstige economische omstandigheden en marktfactoren die de feitelijke toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden. De prognoses worden verstrekt ter informatie volgens de stand van zaken op dit moment. Onze aannames kunnen aanzienlijk veranderen als gevolg van veranderingen in de onderliggende aannames, die onder meer het gevolg kunnen zijn van veranderingen in de economische omstandigheden en marktfactoren. Schroders is niet verplicht u op de hoogte te stellen van aanpassingen of veranderingen in deze informatie wanneer aannames, economische omstandigheden, marktfactoren, modellen of andere zaken veranderen.

Lees het volledige rapport

9 pagina’s | 392 kb

DOWNLOAD