Udostępnij

Fundusze w PLN Hedged

W odpowiedzi na specjalne zapotrzebowanie polskich inwestorów firma Schroders zdecydowała się uzupełnić ofertę ponad 100 funduszy inwestycyjnych, w które już od 2008 roku mogą Państwo inwestować w Polsce, o jednostkę uczestnictwa w polskim złotym zabezpieczonym specjalnie dla Państwa przed ryzykiem walutowym dla kilku z naszych strategii. Dla nas to bardzo ważne, aby mieli Państwo do dyspozycji klasę jednostki, która umożliwia Państwu dostęp do szeregu możliwości inwestycyjnych na świecie bez ryzyk związanych z niestabilnością rynków walut. Zależy nam na tym, aby docenili Państwo zalety naszych strategii, gdyż od lat koncentrujemy się na efektywnym zarządzaniu aktywami klientów na całym świecie.

Klasy aktywów oferty PLN Hedged

1 Dostępny w jednostce uczestnictwa typu A1, Acc w PLN Hedged.
2 Dostępny w jednostce uczestnictwa typu A1, Acc w PLN Hedged. Fundusz zamknięty na wpłaty.
3 Dostępny w jednostce uczestnictwa typu A1, Dis w PLN Hedged, ze stałym kuponem rocznym w wys. 7 %.
4 Wiele klas aktywów.
Dostępny w jednostce uczestnictwa typu A1, Dis w PLN Hedged, ze stałym kuponem rocznym w wys. 5 %.
6 Dostępny w jednostce uczestnictwa typu A, Acc w PLN Hedged.

Aktualną broszurę funduszy PLN Hedged można znaleźć tutaj

W celu zapoznania się z procesem hedgowania waluty (zabezpieczenia waluty Państwa inwestycji przed ryzykiem kursowym w stosunku do waluty bazowej funduszu) należy kliknąć tutaj