Udostępnij

Schroder ISF Asian Convertible Bond

Schroder ISF Asian Convertible Bond inwestuje głównie w obligacje zamienne emitowane przez przedsiębiorstwa w Azji z wyłączeniem Japonii. Fundusz skierowany jest do inwestorów, którzy poszukują rozsądnej ekspozycji na ten wzrostowy region.

Dlaczego warto inwestować?

  • Fundusz oferuje inwestorom dostęp do jednego z najszybciej rosnących i najatrakcyjniej wycenianych rynków na świecie.
  • To, co najlepsze z obu światów: kombinacja atutu obligacji, jakim jest ochrona kapitału, z potencjałem wzrostu akcji.
  • Korzyści z szerokich możliwości analitycznych fi rmy Schroders jeśli chodzi o rynek azjatycki, połączone ze zlokalizowanym w Zurychu centrum kompetencji w zakresie obligacji zamiennych.

Dane funduszu

Kod ISIN LU0514757045
Kod Bloomberg SACPHA1:LX
Data uruchomienia funduszu 14.03.2008
Benchmark

Thomson Reuters Convertible Bond Asia ex Japan PLN Hedged

Roczna opłata za zarządzanie 1,25%
Maksymalna opłata wstępna 2,00%
Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)* 2,02%


Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

Dodatkowe informacje

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie.

* Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.