Udostępnij

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Schroder ISF Frontier Markets Equity oferuje inwestorom dostęp do niektórych z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Celem funduszu jest osiągnięcie wyniku wyższego o 2,5 % rocznie (bez opłat) w porównaniu z indeksem MSCI Frontier Markets w okresie każdych 3 lat.

Dlaczego warto inwestować?

  • Możliwość inwestowania w niektórych z najszybciej rozwijających się gospodarek świata, wspieranych poprzez długoterminowe czynniki wzrostu.
  • Gospodarki rynków frontierowych są na wczesnym etapie rozwoju i oczekuje się, iż będą się rozwijały szybciej niż rynki wschodzące i rozwinięte. Jest to znaczący argument z perspektywy inwestycyjnej, a liberalizacja rynku kapitałowego w połączeniu z ekspansją gospodarczą odgrywa kluczową rolę w perspektywie długoterminowej.
  • Ta klasa aktywów oferuje inwestorom bardzo dobrą dywersyfi kację ze względu na niską korelację rynków frontierowych z rynkami rozwiniętymi i rozwijającymi się.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU0903428604

Kod Bloomberg

SISFA1P:LX

Data uruchomienia funduszu

15.12.2010

Benchmark

MSCI Frontier Markets (PLN Hedged)

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

4,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)*

2,50%


Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

* Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.