Udostępnij

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities

Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities oferuje inwestorom dostęp do niektórych z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. W odróżnieniu od rynków rozwiniętych rynki wschodzące oferują szanse na ponadprzeciętne zyski, dzięki swojemu potencjałowi do długoterminowego wzrostu. Polityka inwestycyjna niepowiązana z benchmarkiem pozwala poszukiwać wysokiej alfy, tak, aby osiągać wynik wyższy od indeksu MSCI Emerging Markets.

Dlaczego warto inwestować?

  • Inwestycje w akcje na światowych rynkach wschodzących dają dostęp do wielu szybko rozwijających się rynków na całym świecie.
  • Przewaga konkurencyjna dzięki zróżnicowanym czynnikom: atrakcyjna sytuacja demograficzna, duża baza surowców i niskie koszty pracy. Czynnikiem wspierającym wzrost powinny być także reformy wdrażane w niektórych krajach.
  • Fundamenty gospodarcze rynków wschodzących są zazwyczaj solidne i ogólnie silniejsze niż w krajach rozwiniętych.
  • Inwestorzy powinni korzystać z długoterminowych wzrostów cen akcji na rynkach wschodzących, które to coraz lepiej odzwierciedlają solidne fundamenty gospodarek.

Dane funduszu

Kod ISIN LU1280497972
Kod Bloomberg SGEA1PL:LX
Data uruchomienia funduszu 19.01.2007
Benchmark MSCI Emerging Markets Net TR PLN Hedged
Roczna opłata za zarządzanie 1,25%
Maksymalna opłata wstępna 4,00%
Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)** 2,39%


Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

* Limit ustalony przez zarządzającego funduszem

** Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.