Udostępnij

Schroder ISF Indian Opportunities

Schroder ISF Indian Opportunities to fundusz inwestujący w akcje i powiązane z akcjami papiery wartościowe emitowane przez firmy z Indii, jak też spółki, których działalność w znacznym stopniu opiera się o rynek indyjski. W celu identyfikacji najlepszych okazji inwestycyjnych fundusz bazuje na profesjonalnych analizach firmy Axis AMC.1

Dlaczego warto inwestować?

  • Fundusz zarządzany jest przez zespół ds. akcji rynku azjatyckiego firmy Schroders oraz wspierany doradztwem ze strony Axis AMC.
  • Axis AMC to w pełni zależna jednostka należąca (od 2009 r.) do Axis Banku, który w Indiach jest trzecim, największym bankiem sektora prywatnego.
  • Nieograniczone podejście bottom-up.
  • Wybór 35–70 najlepszych pomysłów inwestycyjnych.
  • Indie oferują liczne, długoterminowe przewagi konkurencyjne.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU1280498434
Kod Bloomberg SIIA1PL:LX
Data uruchomienia funduszu 10.09.2013
Benchmark MSCI India Net TR PLN Hedged
Roczna opłata za zarządzanie 1,50%
Maksymalna opłata wstępna 4,00%
Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)* 2,42%

 

Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1Schroders przejął 25% udziałów w spółce Axis AMC we wrześniu 2012 r.

* Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.