印刷する
Udostępnij

Brexit

W 60 sekund: wpływ Brexitu na brytyjską gospodarkę

Co wynik referendum oznacza dla gospodarki Wielkiej Brytanii?

26-07-2016

Brexit to historyczny moment dla Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. Wielka Brytania wejdzie teraz w okres długich negocjacji, trwających co najmniej 2 lata od października, kiedy to David Cameron zostanie zastąpiony na stanowisku Premiera.

W tym czasie będziemy obserwować znaczącą niepewność odnośnie relacji pomiędzy Wielką Brytanią, a Unią Europejską, w obszarach handlu, inwestycji, migracji i oczywiście także kosztów uczestnictwa.

Wpływ na inwestycje, zatrudnienia i na funta sterlinga

W krótkim okresie będziemy najpewniej obserwować przedsiębiorstwa ograniczające wydatki inwestycyjne w oczekiwaniu na jakiekolwiek szczegóły ustaleń odnośnie tego jak dalej będą wyglądały relacje Wielkiej Brytanii i UE.

Oczywiście będzie to oznaczało negatywny wpływ na dynamikę PKB. Poprzez wywołane Brexitem spowolnienie wzrostu zatrudnienia, a być może nawet jego ograniczanie, mogą ucierpieć także gospodarstwa domowe.

Jak na razie w znaczącym stopniu ucierpiał także funt. To przełoży się na wyższe koszty importu i wyższą inflację, która ograniczy popyt.

Bank Anglii może obniżyć stopy procentowe

Podsumowując, przewidujemy niższą dynamikę wzrostu PKB Wielkiej Brytanii, wyższą inflację, Bank Anglii może zareagować obniżką stóp procentowych, co byłoby pożądane, jednak na tym etapie nie spodziewamy się recesji, a jedynie spowolnienia tempa rozwoju.

Wypowiedź na dzień 24 czerwca 2016 r.