印刷する
Udostępnij

Globalne Badanie Inwestorów

Czy inwestorzy liczą na państwo w zbyt dużym stopniu?

Rządy walczą o zrównoważenie bilansów, a światowa gospodarka pozostaje w stanie niepewności. Jednocześnie inwestorzy cały czas wierzą, że państwa nadal będą w stanie odgrywać znaczącą rolę w ich emeryturach. Czy zatem inwestorzy są realistami, czy sami proszą się o kłopoty?

17-06-2016

Inwestorzy są realistami, jeżeli chodzi o oczekiwania jak długo będą żyć na emeryturze (21,2 roku) i zdają sobie sprawę z potrzeby dywersyfikowania źródeł dochodu emerytalnego. Jednak czy nie są oni zbyt optymistycznie nastawieni, co do tego, na ile państwo będzie w stanie uczestniczyć w ich emeryturach?

Globalne Badanie Inwestorów przeprowadzone dla firmy Schroders w 2016 roku ujawniło, że:

  • Inwestorzy uważają, że średnia emerytura państwowa będzie odpowiadała za 18,8% ich dochodu emerytalnego 

Zbyt duże nadzieje pokładane w państwie?

Czy stanowi to poważną obawę biorąc pod uwagę niepewność odnośnie stanu światowej gospodarki?

Długoterminowe efekty kryzysu finansowego, luźnej polityki monetarnej oraz działań ograniczających wydatki budżetowe będziemy dopiero w pełni poznawać.

Tak czy inaczej, wartość emerytury wypłacanej przez państwo raczej będzie się zmniejszać niż rosnąć, ponieważ rządy walczą o kontrolę nad deficytami, spiralą zadłużenia i niechcianymi następstwami działań nakierowanych na wspieranie wzrostu gospodarczego.

Ukierunkowanie na emerytalny deficyt

W połączeniu ze zbytnim optymizmem inwestorów w kwestii spodziewanych stóp zwrotu (9,1%) oraz krótkoterminowym nastawieniem do inwestycji (3,2 roku) może to wywołać późniejsze problemy finansowe.

Jeśli inwestorzy liczą, że państwo przyjdzie im z pomocą, to najpewniej doświadczą deficytu w poziomie ich dochodu na emeryturze.

Ślepe podążanie w kierunku emerytalnego kryzysu

Podczas gdy większość państw jest obecnie w stanie wypłacać obywatelom solidną emeryturę, przyszłość jest niepewna. Może się to zmienić, jeśli w światowej gospodarce zaobserwujemy silne ożywienie, a rządy będą w stanie podnieść podatki.

                                Maksymalna roczna emerytura państwowaCzy jest zależna od wynagrodzeniaPrzeciętne wynagrodzenie w funtach lub przeciętne wynagrodzenie w GBPWiek emerytalny
Mężczyźni Kobiety

1

Hiszpania

26 630 £

23 491 £

65

65

2

Niemcy

26.366 £

29 366 £

65

65

3

Szwecja

25 155 £

37 014 £

65

65

4

USA

18 856 £

36 162 £

66

66

5

Francja

15 811 £

29 817 £

60

60

6

Brazylia

14 969 £

5 318 £

65

60

7

Australia

12 640 £

49 283 £

65

64,5

8

Dania

11 381 £

 

45 661 £

65

65

9

Holandia

10 981 £

 

35 627 £

65

65

10

Irlandia

10 415 £

 

41 803 £

65

65

11

Kanada

7 843 £

 

35 745 £

65

65

12

Wielka Brytania

7 488 £

 

31 413 £

65

62

13

Japonia

5 530 £

 

27 902 £

65

65

14

Grecja

3 756 £

17 772 £

65

65

15

RPA

1 044 £

 

7 421 £

60

60

Więcej o inwestowaniu na www.which.co.uk/nvestments 
Przypisy: podstawowa emerytura państwowa po reformach z 2016 roku Źródło: OECD i ISSA. Dane na 1 marca 2013 r.

Źródło: https://conversation.which.co.uk/money/uk-state-pension-comparison-serps/

Globalne Badanie Inwestorów przeprowadzone dla firmy Schroders pokazuje, iż inwestorzy nie do końca są świadomi wysokości przyszłych emerytur, co może doprowadzić ich do finansowych problemów w późniejszym etapie życia.

Wraz z coraz dłuższym przeciętnym okresem życia na emeryturze, rosnącym deficytem w obszarze emerytur i światową gospodarką walczącą o pokryzysowe ożywienie oczywistym jest, że inwestorzy muszą bardziej polegać na sobie niż na państwie.

 

Pełną edycję Globalnego Badania Inwestorów przeprowadzonego dla firmy Schroders w 2016 roku mogą Państwo pobrać poniżej.

 

Przypisy: O Globalnym Badaniu Inwestorów przeprowadzonym przez firmę Schroders w 2016 r.

Schroders zlecił firmie Research Plus Ltd przeprowadzenie w okresie od 30 marca do 25 kwietnia 2016 r., niezależnego badania online obejmującego 20,000 inwestorów z 28 krajów na całym świecie, w tym z Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Japonii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych. Na potrzeby badania, "inwestorów" zdefiniowano jako osoby, które będą inwestowały minimum 10.000 € (lub równowartość tej kwoty) w ciągu 12 miesięcy i którzy na przestrzeni minionych 5 lat dokonali zmian w swoim portfelu. Osoby te reprezentują poglądy inwestorów w poszczególnych krajach objętych badaniem.

Ważne informacje

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne.

Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Wydawca: Schroder Unit Trusts Limited, 31, GreshamStreet, London, EC2V7QA, spółka upełnomocniona i nadzorowana przez Financial Conduct Authority.

Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.