印刷する
Udostępnij

Globalne Badanie Inwestorów

Dlaczego inwestorzy wymagają wsparcia doradców finansowych

Nieuzasadniona wiara w swoją wiedzę na temat inwestowania może mieć zgubny wpływ na inwestorów planujących swoją przyszłość finansową. Jednak silna chęć uczenia się i poszukiwania porad u profesjonalistów rodzi świetną okazję dla branży do nawiązania kontaktu z klientami.

12-09-2016

Inwestorzy nadmiernie pewni siebie i pomoc jakiej oczekują: przegląd sytuacji

Globalne Badanie Inwestorów przeprowadzone dla firmy Schroders w 2016 roku pokazuje, że inwestorzy na całym świecie mocno wierzą we własne umiejętności inwestycyjne.

Ankieta rysuje też obraz znacznego zapotrzebowania na doradztwo finansowe, w ramach którego inwestorzy oczekują potwierdzania ich decyzji inwestycyjnych przez profesjonalnych doradców.

Nadmierna pewność odnośnie wiedzy inwestycyjnej 

Klienci nadal prezentują znaczną pewność siebie w ocenie swoich umiejętności inwestycyjnych.

Cecha ta została już dawno rozpoznana zarówno w inwestowaniu, jak i innych obszarach życia. Inne badania potwierdzają np. związek pomiędzy wysoką liczbą wypadków samochodowych, a nadmierną pewnością siebie kierowców. 

Nasze obserwacje pokazują stopień w jakim inwestorzy przeszacowują swoje umiejętności. Odkrywamy też istotny wpływ jaki może to mieć na ich kapitał emerytalny.

Klienci mają coraz większą pewność co do swojego zabezpieczenia na emeryturę, jednak nasze badanie wskazuje, że istnieje znacząca różnica pomiędzy tym, co myślą że wiedzą, a tym co wiedzą naprawdę.

Globalne Badanie Inwestorów 2016 ujawniło, że:

 • Globalnie tylko 13% inwestorów przyznaje, że posiada mniejszą niż przeciętna wiedzę o inwestycjach.
 • Ponad połowa (51%) globalnych inwestorów przebadana przez Schroders określa się jako lepiej zorientowanych od przeciętnego inwestora, co sugeruje nadmierną pewność siebie.
 • 18% kobiet uważa, że mają mniejszą wiedzę inwestycyjną niż średnia, w przypadku mężczyzn jest to 11%.
 • 63% inwestorów globalnych nie było jednak w stanie poprawnie określić czym zajmuje się firma zarządzająca aktywami.

Powyższe obserwacje już same w sobie nie napawają optymizmem, jednak badanie wskazało także, że inwestorzy mają nierealistyczne oczekiwania odnośnie otrzymywanego w przyszłości dochodu, co może prowadzić do niedoboru oszczędności w późniejszych etapach życia.

Wołanie o pomoc

Zaprzeczeniem deklarowanej wiary we własne umiejętności jest potrzeba inwestorów do uzyskania potwierdzenia ze strony profesjonalisty przed podjęciem przez nich decyzji.

Pomimo rozwoju technologii i wdrożenia automatycznych systemów doradztwa - narzędzi pytających o akceptowalny poziom ryzyka i cel inwestycyjny przed dokonaniem inwestycji online - wydaje się, że inwestorzy nadal poszukują bezpośredniego kontaktu z doradcą.

 • Połowa (50%) inwestorów globalnych deklaruje, że planują skonsultować się z doradcą finansowym przy okazji kolejnej decyzji inwestycyjnej.
 • Bardziej skłonni do konsultacji z doradcą finansowym są przedstawiciele pokolenia Millennium (51%), w porównaniu do inwestorów powyżej 36 roku życia (49%).
 • Większą skłonność do poszukiwania porady obserwuje się także wśród kobiet (54%) niż u mężczyzn (47%).

Oznacza to, że nadal istnieje okazja dla branży inwestycyjnej do nawiązania kontaktu z gronem klientów niechętnych wielkim korporacjom.

Chęć do nauki

Pocieszające jest, że inwestorzy prezentują zdroworozsądkową chęć do zdobywania wiedzy inwestycyjnej.

Globalne Badanie Inwestorów 2016 ujawniło, że:

 • 89% globalnych inwestorów chce wiedzieć więcej na temat inwestycji
 • 94% pokolenia Millennium zadeklarowało, że chętnie poszerzyłoby swoją wiedzę inwestycyjną w jakikolwiek sposób
 • 91% kobiet chętnie dowiedziałoby się więcej, w porównaniu do 88% mężczyzn

Aby lepiej rozumieć problemy związane z inwestycjami, inwestorzy najchętniej czerpaliby wiedzę od doradców finansowych. Jednak podejście typu "zrób to sam" również zyskuje na popularności.

 • 43% inwestorów zadeklarowało, że chętnie porozmawiałoby z doradcą finansowym, aby dowiedzieć się więcej o inwestycjach
 • 42% inwestorów twierdzi, że są gotowi samodzielnie poświecić więcej czasu na własne analizy na niezależnych portalach
 • 36% chętnie uczestniczyłoby w szkoleniach online

Naturalnie jakikolwiek wzrost zainteresowania podejściem "zrób to sam" jest pozytywny - klienci poszerzają wiedzę i interesują się swoimi finansami. 

Jednak nasze badania wskazują, że niektóre jej obszary pozostają relatywnie słabo rozwinięte.

Trudno jest bowiem być usatysfakcjonowanym wiedzą inwestycyjną klientów, jeśli niewielu potrafi określić różnice pomiędzy zarządzającym a doradcą, rolą firmy ubezpieczeniowej czy banku inwestycyjnego.

Pozostaje dosyć spore grono ludzi, szczególnie wśród tych bliskich przejścia na emeryturę, z relatywnie słabym pojęciem o inwestycjach oraz tym co to może dla nich oznaczać.

Pozostawienie wielu z nich z zadaniem samodzielnego zarządzania oszczędnościami emerytalnymi może dla nich oznaczać poważne problemy na dalszym etapie życia.


Możesz sprawdzić swoją wiedzę inwestycyjną przy użyciu naszego narzędzia income IQ, które zidentyfikuje Twoje skłonności behawioralne i dostarczy pomocnych wskazówek wspierając Cię w podejmowaniu lepszych decyzji inwestycyjnych.

Pełną edycję Globalnego Badania Inwestorów przeprowadzonego dla firmy Schroders w 2016 roku mogą Państwo pobrać poniżej.