印刷する
Udostępnij

Globalne Badanie Inwestorów

Dlaczego nadmierna pewność siebie może torpedować plany finansowe

Przekonanie inwestorów, że wiedzą o inwestowaniu więcej niż w rzeczywistości może powodować problemy w ich późniejszym planowaniu finansowym.

12-09-2016

”Lepszy od innych”: czy zagraża to zdolności do gromadzenia kapitału?

Inwestorzy mogą tracić miliardy dolarów z powodu nadmiernie wysokiego przekonania co do swojej wiedzy i umiejętności inwestycyjnych.

Globalne Badanie Inwestorów przeprowadzone dla firmy Schroders w 2016 roku pokazało, że tylko 13% globalnych inwestorów przyznaje, że ich wiedza o inwestycjach jest mniejsza od przeciętnej. Okazało się, że najbardziej skromni w ocenie własnych umiejętności są inwestorzy z USA, Wielkiej Brytanii i Niemiec.

51% globalnych inwestorów przebadanych przez Schroders określa się jako lepiej zorientowanych od przeciętnego inwestora, co sugeruje nadmierną pewność siebie.

Inne badanie pokazuje, że nadmierna wiara inwestorów w ich umiejętności przez minione 20 lat kosztowała ich ok. 300 miliardów dolarów.

300 miliardów to duża suma do odrobienia, szczególnie dla inwestorów planujących i oszczędzających na emeryturę w środowisku niskiego wzrostu gospodarczego i niskich stóp procentowych.

63% inwestorów globalnych nie było jednak w stanie poprawnie określić czym zajmuje się firma zarządzająca aktywami.

Znacząca rola inwestorów z rynków rozwiniętych

Do niepokojących wyników Globalnego Badania Inwestorów o nadmiernej pewności siebie w największej mierze przyczynili się inwestorzy z Niemiec, Wielkiej Brytanii i USA.

Jednak również inwestorzy z dwóch najliczniejszych państw świata są skłonni do wysokiej oceny swojej wiedzy inwestycyjnej. Zarówno inwestorzy z Chin i Indii, gdzie rośnie znaczenie klasy średniej i zapotrzebowanie na planowanie finansowe, mają niezrównaną wiarę w swoje inwestycyjne decyzje.

Inwestorzy wydają się nazbyt wysoko oceniać swoją wiedzę inwestycyjną

Arogancja (lub naiwność) młodości

Wyniki ankiety pokazują także, że przedstawiciele pokolenia Millennium - w wieku pomiędzy 18 a 35 lat - są nawet bardziej skłonni do przeceniania swojej wiedzy niż inwestorzy powyżej 36 roku życia. 61% spośród "millenialsów" określiło się jako bardziej świadomych od przeciętnego inwestora, w porównaniu do 45% wśród badanych powyżej 36 roku życia.

Może to być istotne dla realizacji ich przyszłych planów finansowych i umiejętności oszczędzania.

Statystyczna niemożliwość

Przekonanie, że jesteśmy lepsi od średniej nie jest rzadkie. Wyniki Globalnego Badania Inwestorów 2016 odzwierciedlają rezultat ankiety przeprowadzonej w Szwecji w latach 80-tych, odnośnie oceny umiejętności prowadzenia samochodów. Okazało się, że ponad trzy czwarte ludzi postrzega się wśród 50% najlepszych kierowców. 

Nasze badanie pokazuje, iż trochę ponad połowa respondentów (51%) uważa, że ma znacznie lub trochę większą wiedzę w dziedzinie inwestycji niż przeciętny inwestor.

Dlaczego wpływa to na Twoje cele finansowe

Globalne Badanie Inwestorów 2016 ujawniło, że inwestorzy mają także nierealistyczne oczekiwania co do stóp zwrotu ze swoich inwestycji.

Przeciętnie spodziewają się oni dochodu na poziomie 9,1%. Jest tak w czasie gdy większość obligacji rynków rozwiniętych ma rentowności bliskie zera, a stopa dywidendy z akcji jest w okolicach ok. 3%.

Oczekiwania odnośnie stóp zwrotu są zbieżne z wnioskiem, że inwestorzy mają zbyt wysokie mniemanie o swojej wiedzy inwestycyjnej, a to może przyczyniać się do problemów w ich długoterminowym planowaniu finansowym.

Bostońska firma analityczna Dalbar zajmująca się badaniem funkcjonowania firm z branży finansowej odkryła, że na przestrzeni ostatnich 20 lat inwestorzy indywidualni z rynku akcji zanotowali sumaryczną stratę w wysokości ok. 300 miliardów dolarów.

Główną przyczyną takich wyników były zachowania samych inwestorów takie jak np. paniczna sprzedaż akcji, czy ich znaczące zakupy w nieodpowiednich momentach. 

Błędne przekonanie co do własnych umiejętności może podkopać długoterminowe plany finansowe generując straty i zmuszając inwestorów do ich nadrabiania w późniejszych etapach życia lub do dłuższej pracy.

Po stronie optymistycznych obserwacji warto jednak dodać, że inwestorzy są cały czas chętni do uczenia się.

Możesz sprawdzić swoją wiedzę inwestycyjną przy użyciu naszego narzędzia income IQ, które zidentyfikuje Twoje skłonności behawioralne i dostarczy pomocnych wskazówek wspierając Cię w podejmowaniu lepszych decyzji inwestycyjnych.

Pełną edycję Globalnego Badania Inwestorów przeprowadzonego dla firmy Schroders w 2016 roku mogą Państwo pobrać poniżej.

Topics:

  • Global
  • Income IQ
  • Global Investor Study
  • Global Investor Study - Investor Engagement