印刷する
Udostępnij

Globalne Badanie Inwestorów

Firmy zarządzające aktywami: czym są i czym się zajmują?

Firmy zarządzające aktywami odgrywają znaczącą rolę w długoterminowym planowaniu finansowym, jednak jak pokazuje Globalne Badanie Inwestorów 2016, większość inwestorów nie wie czym się one zajmują. W tym materiale wyjaśniamy jakie miejsce w procesie inwestycyjnym zajmują instytucje zarządzające aktywami i dlaczego powinno to interesować inwestorów.

12-09-2016

Dlaczego powinno mnie interesować czym zajmuje się firma zarządzająca aktywami?

Czy jesteś w stanie wyjaśnić czym zajmuje się firma zarządzająca aktywami? Jest bardzo prawdopodobne, że już jesteś jej klientem - jeśli np. masz produkt w postaci pracowniczego programu emerytalnego, to istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, że firma zarządzająca aktywami dla Ciebie pracuje.

Pomimo tego, znaczna część inwestorów nie rozumie istoty działania branży zarządzających aktywami, włączając nawet tych, którzy już mają zainwestowany duży kapitał.

W ramach Globalnego Badania Inwestorów zapytaliśmy 20 tys. inwestorów z 28 krajów o to czym zajmują się firmy zarządzające aktywami. Każdy z nich dysponował kapitałem w wysokości przynajmniej 10 000 euro (lub równowartością), wyłączając oszczędności emerytalne czy nieruchomości.

Czym jest firma zarządzająca aktywami?

Nawet pomimo takiego zaangażowania kapitałowego na rynku, ponad 25% respondentów myliła rolę firmy zarządzającej aktywami z funkcją doradcy finansowego: 27% twierdziło, że firmy te "doradzają i rekomendują klientom odpowiednie produkty inwestycyjne".

Do wyboru daliśmy 5 opisów funkcji firmy zarządzającej aktywami. Tylko 37% badanych wybrało właściwą odpowiedź: "zarządza środkami w imieniu klientów, inwestując w ramach zróżnicowanych strategii długoterminowych". 12% myliło firmy zarządzające aktywami z bankiem inwestycyjnym. 10% uważało, że firmy zarządzające aktywami to nic innego jak zwykłe banki detaliczne.

Czy jednak jest to zaskakujące? Przez dziesięciolecia firmy zarządzające aktywami działały raczej na drugim planie, dbając o oszczędności emerytalne i inne rodzaje inwestycji, często bez świadomości inwestora o ich zaangażowaniu w proces.

Czas na zmianę?

W przeszłości większość systemów emerytalnych działała w ramach modelu zdefiniowanego świadczenia (nazywanego tak z uwagi na konkretne określenie wysokości wypłacanej emerytury). Niewielu uczestników programu zdaje sobie jednak sprawę, że pracodawca powierza zadanie pomnażania ich oszczędności firmom zarządzającym aktywami lub towarzystwom funduszy inwestycyjnych takim jak Schroders i podobne (pojęcia "zarządzający funduszem", "zarządzający inwestycjami" czy "zarządzający aktywami" są w tym przypadku używane wymiennie).

Jednak świadomość co do roli firm zarządzających aktywami powoli się zmienia, częściowo dzięki formom w jakich oszczędzamy na emeryturę.

Powszechność modelu zdefiniowanego świadczenia maleje na korzyść systemu zdefiniowanej składki. W tym ostatnim pracodawca nie gwarantuje świadczenia emerytalnego w określonej wysokości. Zależy ono od tego jakie kwoty są inwestowane oraz jakie są wyniki inwestycji, co oznacza, że ryzyko jest po stronie pracownika.

Uczestnicy takich programów muszą więc być bardziej świadomi szczegółów ich funkcjonowania. Muszą wiedzieć więcej o tym jak inwestowane są ich pieniądze i jakie są osiągane wyniki.

Czy wzrost świadomości następuje dostatecznie szybko? 

Większość krajów boryka się z zatrważającym niedoborem oszczędności, co może pozostawić niezliczone miliony ludzi z emeryturą znacząco poniżej 70% ostatniego wynagrodzenia, jakie zaleca OECD.

Pojawia się wiele głosów nawołujących do wprowadzenia reguł drastycznie zwiększających oszczędności, na co reagują niektóre rządy.

Jest wiele sposobów pomocy ze strony branży zarządzających aktywami, a głównym z nich jest pomoc nie tylko w zrozumieniu zalet inwestowania, ale także w wyjaśnianiu czym się zajmują i w jaki sposób mogą wspierać ludzi.

Może to pomóc zachęcić do inwestowania więcej osób, umożliwiając im osiągnięcie ich celów finansowych.

Na szczęście nasze Globalne Badanie Inwestorów ujawniło, że klienci chcą poszerzać swoją wiedzę inwestycyjną.

Istotnym jest, aby firmy zarządzające aktywami - jeszcze do niedawna ukryci pomocnicy w pomnażaniu oszczędności zwykłych ludzi - odegrały swoją rolę w wyjaśnianiu ich wkładu do procesu inwestycyjnego.

Pełną edycję Globalnego Badania Inwestorów przeprowadzonego dla firmy Schroders w 2016 roku mogą Państwo pobrać poniżej.