印刷する
Udostępnij

Perspektywy globalne

II kwartał 2015

Naczelny strateg i ekonomista Schroders, Keith Wade tłumaczy, dlaczego jego zespół preferuje europejskie akcje nad amerykańskimi oraz ich neutralną pozycję do obligacji, jednocześnie sceptycznie patrząc na obligacje skarbowe, wchodząc w II kwartał 2015 r.

13-04-2015

Keith Wade

Keith Wade

Chief Economist and Strategist

W pierwszym kwartale 2015 roku rynki akcji i obligacji radziły sobie całkiem dobrze, głównie dzięki rozpoczęciu luzowania ilościowego (QE) przez Europejski Bank Centralny (EBC). Chociaż prezes EBC Mario Draghi przyznał, że sama polityka monetarna nie może doprowadzić do ożywienia gospodarki, to dalsze osłabienie euro w pewien sposób będzie wspierać aktywność gospodarczą i złagodzi strach związany z deflacją. Tymczasem rentowność obligacji spadła do rekordowo niskich poziomów w całym regionie, a krótki koniec krzywej rentowności obligacji niemieckich spadł poniżej zera. Uważamy, że oddziaływanie tych wydarzeń na inne rynki obligacji będzie znaczące.

Rezerwa Federalna w USA nie złagodziła swojej polityki monetarnej, ale „gołębie” wypowiedzi odsunęły oczekiwania pierwszej podwyżki stóp procentowych dalej w przyszłość. Tymczasem w pierwszym kwartale władze 21 centralnych banków złagodziły swoją politykę monetarną. Niska inflacja wynikająca z niższych cen energii była kluczowym czynnikiem umożliwiającym takie działania, co także wywołało spadek rentowności obligacji na świecie.

W kontekście naszej własnej strategii spodziewamy się dużej płynności i skromnego ożywienia gospodarczego, co w dalszym ciągu będzie wspierało rynki akcji, dla których utrzymujemy naszą pozytywną prognozę pomimo wzrostu wycen. Obecnie odeszliśmy jednak od rynku amerykańskiego na rzecz Europy (z wyłączeniem rynku brytyjskiego), za sprawą zmian w polityce monetarnej. Utrzymujemy naszą neutralną prognozę dla obligacji, ale obniżyliśmy ocenę niemieckich i amerykańskich obligacji skarbowych.

W niniejszym biuletynie analizujemy wpływ ostatnich wahań kursów walut oraz ostatniej rundy „wojen walutowych”, które toczą się na świecie od ostatnich 5 lat. Zwracamy uwagę także na wpływ luzowania ilościowego na zachowania przedsiębiorstw, zachęcający je bardziej do wypłacania dywidend, niż do innych form wydatkowania np.inwestycji. Będzie to miało poważne konsekwencje dla sposobu, w jaki luzowanie ilościowe oddziałuje na rozwój światowej gospodarki.