印刷する
Udostępnij

Perspektywy globalne

III kwartał 2015

Przegląd gospodarki i alokacji aktywów na III kwartał 2015 r.: Patrząc na przód widzimy wzrost w aktywnościach globalnych. Stany Zjednoczone odbijają się od słabego I kwartału, a wzrost w Japonii i Europie się wznawia. 

13-07-2015

Keith Wade

Keith Wade

Chief Economist and Strategist

Po dobrych wynikach w pierwszym kwartale rynki akcji zwolniły tempo w drugim kwartale, a akcja przeniosła się na rynki obligacji. Sięgająca prawie zera rentowność 10-letnich niemieckich obligacji skarbowych znacznie wzrosła, gdy dowody na wyższy wzrost ospodarczy oraz koniec deflacji skłoniły wielu do powątpiewania w utrzymanie przez Europejski Bank Centralny programu luzowania ilościowego. Prezes Mario Draghi zapewnił jednak inwestorów, że program zostanie utrzymany i w efekcie wahania ustały. Jednym z czynników, który utrzymuje program w mocy, jest krytyczna sytuacja Grecji, w przypadku której działania EBC będą kluczowe dla powstrzymywania rozprzestrzenienia się kryzysu na inne rynki finansowe regionu w sytuacji wyjścia Grecji ze strefy euro (Grexit).

Wybiegając w przyszłość, dostrzegamy poprawę światowego wzrostu gospodarczego za sprawą odbicia się USA po słabszym pierwszym kwartale oraz powrotu do wzrostu w Europie i Japonii. Wyjście Grecji ze strefy euro, choć oczywiście szokujące, odcisnęłoby swoje piętno na tym trendzie, ale naszym zdaniem nie zmieniłoby kursu światowej gospodarki. Grecja odpowiadająca za 2% PKB całej strefy euro nie jest wystarczająco dużą gospodarką. Dodatkowo istnieją także systemy ochronne zapobiegające rozprzestrzenianiu się negatywnych skutków finansowych na całą Europę i dalej.

Kolejną istotną cechą światowej gospodarki jest brak poprawy  koniunktury na rynkach wschodzących. Chińska gospodarka w dalszym ciągu doświadcza trudności, zmuszając tym samym rząd do jej stymulowania. Wysiłki ukierunkowane na pobudzenie rynku akcji i rekapitalizację dużej części chińskich przedsiębiorstw spełzły na niczym wobec kolejnego spadku na rynku w ostatnich tygodniach.

Utrzymujemy naszą pozytywną rekomendację dla akcji, szczególnie europejskich, gdzie dostrzegamy lepsze perspektywy zysku w porównaniu do rynku amerykańskiego, na którym obserwujemy pierwsze symptomy presji na marże w wyniku podwyżki wynagrodzeń. Mniejsze ryzyko polityczne po wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii powinno pomóc tamtejszemu rynkowi. Jest jeszcze za wcześnie na powrót na rynki wschodzące, szczególnie z uwagi na fakt, że Rezerwa Federalna zapewne podniesie stopy procentowe w kolejnych miesiącach tego roku, a dolar pozostanie silny.