印刷する
Udostępnij

Wideo

W 60 sekund: Keith Wade o obniżce prognoz globalnego wzrostu gospodarczego

Keith Wade wyjaśnia dlaczego jego zespół ekonomistów obniżył prognozy globalnego wzrostu gospodarczego na ten rok.

14-09-2016

Keith Wade

Keith Wade

Chief Economist and Strategist

W tym miesiącu zaktualizowaliśmy naszą prognozę dla globalnej gospodarki i nieznacznie zredukowaliśmy prognozy tempa wzrostu gospodarczego. W dużym stopniu odzwierciedla to słabszą aktywność gospodarczej, którą obserwujemy w 2016 roku na rynkach rozwiniętych, w szczególności w USA i do pewnego stopnia w Europie.

Rynki wschodzące

Prognozy dla rynków wschodzących w zasadzie nie uległy zmianom. Przez pryzmat wskaźników krótkoterminowych zaobserwowaliśmy pewne pozytywne oznaki nadchodzącego ożywienia. Nie zmieniamy zatem prognoz dla rynków wschodzących, jednak w ujęciu ogólnym ograniczyliśmy prognozę tempa globalnego rozwoju.

USA

Cały czas oczekujemy, że Rezerwa Federalna (Fed) podniesie stopy procentowe pod koniec tego roku. Odzwierciedla to poziom aktywności gospodarczej jaki obserwujemy w USA. Uważamy więc, że po okresie słabości w tym roku, wzrost gospodarczy przyśpieszy w okolicach III kwartału i dalej do końca roku.

Spodziewamy się też, że nieznacznie przyśpieszy inflacja i będzie to wystarczający argument dla Fed do podniesienia stóp o 25 punktów bazowych do końca 2016 roku.

Europa i Japonia

W innych regionach spodziewamy się natomiast obniżek stóp procentowych. Oznacza to, że Bank Japonii i Europejski Bank Centralny będą dalej obniżać stopy poniżej zera. Uważamy też, że Bank Anglii ponownie zetnie stopy do 0,1% w listopadzie.