Schroder ISF Global Gold

Efektywna dywersyfikacja portfela wykorzystująca potencjał wzrostu popytu na złoto

Dowiedz się więcej

Wartość aktywów netto

353,1504 PLN

18-01-2017

up 4,4019

AUM (M) 100,28 USD

Dane na dzień 18-01-2017

Period 3M 6M 1Y 3Y 5Y
Change down 0,29% down 20,92% - - -

Wartość aktywów netto

501,6442 PLN

18-01-2017

down 0,9469

AUM (M) 1022,37 EUR

Dane na dzień 18-01-2017

Period 3M 6M 1Y 3Y 5Y
Change up 0,58% up 2,43% up 10,04% - -

Wartość aktywów netto

105,0754 PLN

18-01-2017

down 0,1929

AUM (M) 3544,29 EUR

Dane na dzień 18-01-2017

Period 3M 6M 1Y 3Y 5Y
Change up 6,57% up 9,11% up 14,25% up 23,66% -

Perspektywy na rok 2017

11JAN 2017

Perspektywy na rok 2017: dług rynków wschodzących (Absolute Return)

Perspektywy na rok 2017

11JAN 2017

Perspektywy na rok 2017: dług rynków wschodzących (Absolute Return)

W potencjalnie trudnym dla rynków długu 2017 roku wyselekcjonowane obligacje skarbowe w lokalnej walucie mogą zaoferować najlepsze szanse na atrakcyjne wyniki. Najlepiej jednak sprawdzać w tej klasie…

Czytaj więcej

Perspektywy na rok 2017

11JAN 2017

Perspektywy na rok 2017: akcje spółek amerykańskich

Perspektywy na rok 2017

11JAN 2017

Perspektywy na rok 2017: akcje spółek amerykańskich

Pozytywnie oceniamy perspektywy dla akcji amerykańskich, wziąwszy pod uwagę stabilny wzrost gospodarczy oparty na utrzymującej się sile konsumenta, którego przyszła skłonność do wydatków wydaje się s…

Czytaj więcej

Miesięczna alokacja aktywów

06JAN 2017

Inwestowanie w wiele klas aktywów: grudzień 2016

Nasz zespół ds. zarządzania strategiami zbudowanymi z wielu klas aktywów dzieli się z Państwem swoim podejściem do poszczególnych klas aktywów w miesięcznej alokacji

Perspektywy na rok 2017

29DEC 2016

[(lbl-play-video) default value]

Perspektywy na rok 2017: Akcje rynków wschodzących

Perspektywy dla rynków wschodzących są pozytywne, ale niepewna sytuacja polityczna na świecie potencjalnie będzie wpływać na wzrost rynkowej zmienności.

Schroders Live

13JAN 2017
10:00 - 45 minut

Konferencje internetowe

16DEC 2016
11:30 - 60 minut

Zawiadamiamy o wystąpieniu opóźnienia publikacji kart jednostek uczestnictwa funduszu.