Udostępnij

Schroder ISF EURO Equity

Schroder ISF EURO Equity inwestuje w akcje spółek krajów będących członkami Unii Gospodarczej i Walutowej (EMU). Celem funduszu jest wyszukanie niedowartościowanych możliwości inwestycyjnych w drodze rozważnych, obszernych badań i analiz, przy zastosowaniu elastycznego podejścia dla różnych warunków rynkowych.

Dlaczego warto inwestować?

  • Elastyczne podejście, które dostosowuje się do różnych warunków rynkowych.
  • Portfel inwestycji obejmujący 50–70 akcji, dający dostęp do jednych z największych przedsiębiorstw na świecie o ugruntowanej pozycji rynkowej.1
  • Budowa portfela przy zastosowaniu analizy Bottom-up z naciskiem na dywersyfikację oraz pewność co do wyboru spółek.
  • Zespołowy proces dokonywania inwestycji pobudzający tworzenie pomysłów oraz ciągłe poddawanie powtórnej ocenie.
  • Rygorystyczne podejście do zarządzania ryzykiem kontrolowane za pomocą systemów zarządzania ryzykiem.
  • Wsparcie rozległych globalnych zasobów spółki Schroders.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU0903427978

Kod Bloomberg

SCEA1HP:LX

Data uruchomienia funduszu

21.09.1998

Benchmark

MSCI EMU Net TR (PLN Hedged)*

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

4,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)**

2,35%


Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

1Źródło: Schroders, na dzień 31 kwietnia 2013 r.

*Tylko na potrzeby raportowania.

** Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.