Udostępnij

Schroder ISF Frontier Markets Equity

Schroder ISF Frontier Markets Equity oferuje inwestorom dostęp do niektórych z najbardziej dynamicznych i najszybciej rozwijających się gospodarek na świecie. Celem funduszu jest osiągnięcie wyniku wyższego o 2,5% rocznie (bez opłat) w porównaniu z indeksem MSCI Frontier Markets w okresie 3 lat.

Dlaczego warto inwestować?

  • Możliwość inwestowania w niektórych najszybciej rozwijających się gospodarkach świata.
  • Przewaga konkurencyjna dzięki zróżnicowanym czynnikom: atrakcyjna sytuacja demograficzna, duża baza surowców i niskie koszty pracy.
  • Rygorystyczny i solidny proces inwestycyjny z aktywną kontrolą ryzyka.
  • Wsparcie ze strony niezwykle doświadczonego zespołu 41 specjalistów ds. inwestycji, których średni staż pracy w tym obszarze wynosi 14 lat.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU0903428604

Kod Bloomberg

SISFA1P:LX

Data uruchomienia funduszu

15.12.2010

Benchmark

MSCI Frontier Markets (PLN Hedged)

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

4,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)*

2,50%


Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

* Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.