Udostępnij

Schroder ISF Global Equity

Schroder ISF Global Equity ma na celu dostarczanie długoterminowych, stabilnych wyników poprzez inwestowanie na światowych rynkach akcji w spółki o solidnych perspektywach wzrostu.

Dlaczego warto inwestować?

  • Dostęp do długoterminowego potencjału wzrostu globalnych rynków akcji.
  • Ekspozycja na możliwość zysku z wykorzystaniem atrakcyjnych okazji inwestycyjnych, gdziekolwiek by się one nie pojawiły — fundusz nie jest skoncentrowany na konkretnej branży czy wielkości spółek.
  • Korzystanie ze wzrostowego potencjału spółek o niedoszacowanym wzroście.
  • Doświadczony zespół wspierany przez silne zasoby fi rmy Schroders w zakresie analizy fundamentalnej, czyli 70 lokalnych specjalistów od akcji, którzy dogłębnie badają spółki oraz warunki, w których funkcjonują.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU1280498277

Kod Bloomberg

SGLA1PL:LX

Data uruchomienia funduszu

03.06.2005

Benchmark

MSCI World Net Return PLN Hedged

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

4,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)*

2,39%


Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

* Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.