Udostępnij

Schroder ISF Global Equity

Schroder ISF Global Equity inwestuje w szeroki zakres akcji na całym świecie, mając na celu osiąganie wysokich stóp zwrotu w skali długoterminowej. Koncentrujemy się na naszych najlepszych koncepcjach inwestycyjnych, które charakteryzują się takimi cechami jak średnioterminowe perspektywy wzrostu spółki, atrakcyjna wycena akcji, jakość zarządzania, pozycja finansowa i stabilna przewaga konkurencyjna. Uważamy, że przeprowadzana przez nas dogłębna analiza stanowi najbardziej niezawodny sposób znajdowania takich spółek i identyfikowania obszarów niedowartościowania wzrostu na rynku.

Dlaczego warto inwestować?

  • Zapewnienie wzrostu wartości kapitału, przede wszystkim, w wyniku inwestycji w akcje spółek z całego świata.
  • Funduszu nie cechuje orientacja na żaden konkretny sektor ani przedział kapitalizacji.
  • Fundusz inwestuje w szerokie spektrum akcji z całego świata w celu uzyskania solidnych stóp zwrotu w długim terminie.

Dane funduszu

Kod ISIN

LU1280498277

Kod Bloomberg

SGLA1PL:LX

Data uruchomienia funduszu

03.06.2005

Benchmark

MSCI World Net Return PLN Hedged

Roczna opłata za zarządzanie

1,50%

Maksymalna opłata wstępna

4,00%

Opłaty bieżące (ostatnie dostępne)*

2,39%


Dokumenty

Fundusz w pigułce

Karta funduszu

KIID

DODATKOWE INFORMACJE

 

Wszystkie informacje w powyższej tabeli dotyczą jednostek uczestnictwa typu akumulacyjnego A1 w PLN Hedged. Dalsze informacje o typach jednostek uczestnictwa znajdują się w prospekcie. Prosimy uwzględnić, iż opłaty bieżące (wg ostatnich dostępnych danych) znajdują się w KIID, jak również w Karcie funduszu.

* Wysokość opłat bieżących określa się na podstawie kosztów poniesionych za rok zakończony w grudniu 2016 r. i mogą one z roku na rok ulegać zmianie.