Udostępnij

Dystrybutorzy

Dystrybutorzy

Poniżej znajdą Państwo listę oraz dane teleadresowe dystrybutorów naszych jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. Dystrybucja odbywa się na zasadach ustalonych przez Dystrybutora. Po kliknięciu na logo zostaną Państwo przekierowani na stronę z danymi adresowymi poszczególnych Dystrybutorów.

Nasi dystrybutorzy:Numer infolinii i adres strony internetowej:

19 503
+48 12 19 503

www.aliorbank.pl/pl

801 322 484
+ 48 22 692 24 84

www.citibank.pl

+48 61 855 16 14

www.f-trust.pl

801 637 666
+48 42 637 66 60

www.mbank.pl/wealth-management

 

+48 22 203 03 03
kontakt@noblebank.pl

http://www.gnb.pl/ 

Pekao CDM

Centralny Dom Maklerski

801 140 490
+ 48 22 821 88 70

www.cdmpekao.com.pl

801 169 235
+48 22 521 90 90

www.dm.pkobp.pl

+48 22 585 08 58

www.rdmwm.pl

+48 22 378 91 90

http://vestor.pl/kim-jestesmy

801 370 370

www.xelion.pl