Udostępnij

Obligacje

Zespół Schroders ds. obligacji obejmuje specjalistów w zarządzaniu funduszami na całym świecie, którzy inwestują m.in. w obligacje skarbowe, korporacyjne, high-yield, a także na rynku walutowym.

Fundusze obligacji Schroders są obecne na rynkach w Europie, Wielkiej Brytanii, USA, regionie Azji i Pacyfiku oraz na rynkach wschodzących.

Zapoznaj się z naszymi funduszami obligacji