印刷する
Udostępnij

Brexit

Brexit: 25 lat z historii FTSE oraz zdarzenia następujące po największych jednodniowych spadkach

Nasza analiza pokazuje jak kształtowały się stopy zwrotu w okresie tygodni i lat, które następowały po najgorszych dniach dla rynku akcji.

12-07-2016

Wyniki referendum dotyczącego członkostwa w UE początkowo wpłynęły na duże wahania na rynku akcji. Do lunchu werdykt w sprawie Brexitu był już w pełni zdyskontowany i ceny akcji zdążyły odrobić część porannych strat. Do momentu przeanalizowania wszystkich informacji i możliwych konsekwencji tego wydarzenia, rynki narażone są jednak na podwyższoną zmienność.

W takich momentach historia dostarcza wiele przykładów do przemyśleń. Stopy zwrotu po okresach rynkowych wyprzedaży nie stanowią jakiejkolwiek wytycznej dla przyszłych zysków. Jednak dla inwestorów długoterminowych rozważających kwestie decyzji inwestycyjnych w okresach niepewności są interesującym zagadnieniem. 

Dokonaliśmy analizy danych, umożliwiając inwestorom wyciągnięcie wniosków. Uwzględniliśmy także dwa zestawy danych, będące poparciem dla tezy o korzyściach płynących z inwestowania w długim horyzoncie inwestycyjnym.

Dane: 20 największych jednodniowych spadków na rynkach akcji

Pod uwagę wzięliśmy najszerszą miarę brytyjskiego rynku akcji jaką jest indeks FTSE All-Share na przestrzeni długiego okresu – minionych 25 lat. Następnie przefiltrowaliśmy dane w celu wskazania 20 największych jednodniowych spadków i sprawdzenia, jak kształtowały się stopy zwrotu w kolejnych dniach i latach. W najgorszym dniu, w szczycie światowego kryzysu finansowego 10 października 2008 roku, inwestorzy stracili 8,3%.

Jednak rok później wartość indeksu wzrosła o 26% przy uwzględnieniu wypłaconych w tym czasie dywidend. Wzrosty trwały dłużej: po trzech latach stopa zwrotu wyniosła 41%, a po pięciu latach 87%.

Liczby odnoszą się do inwestycji przed rynkowymi spadkami. Ci z inwestorów, którzy w czasie kryzysu nabyli papiery po najniższych cenach, odnotowali jeszcze wyższe stopy zwrotu.

Większość z najgorszych dni, jak pokazano na Wykresie 1, przypada na okres poważnych rynkowych turbulencji w 2008 r. Patrząc w przeszłość na 11 września 2011 r., dzień ataków terrorystycznych w USA, jednodniowy spadek wyniósł 5,2% i był ósmym co do wielkości spadkiem w trakcie minionych 25 lat. Chociaż w kolejnych latach giełda zmagała się z następstwami bańki w sektorze technologicznym, to jednak po pięciu latach znalazła się 44% wyżej.

Najbardziej zauważalny wzrost – o 126%, miał miejsce w okresie 5 lat po jednym z 20 najgłębszych spadków, który miał miejsce 28 lutego 2009 r. kiedy rynek spadł o 5%. Był to kolejny epizod kryzysu finansowego, na krótko przed obniżką przez Bank Anglii stopy procentowej do poziomu 0,5% i ogłoszeniem programu luzowania ilościowego.

Wartą odnotowania jest potężna zmienność, która zwykle następuje po bardzo wysokim jednodniowym spadku na rynku akcji.  Dla przykładu, w trakcie 10 dni po 27 września 2008 r., kiedy odnotowano szóste co do głębokości spadki, indeks FTSE All-Share stracił 22%. Pomimo tego, po upływie 5 lat stopa zwrotu wyniosła 61%.

Wykres 1: Największe jednodniowe spadki FTSE All-Share w okresie 25 lat i następujące po nich zwyżki

DataZmiana dziennaZmiana 10-dniowaZmiana rocznaZmiana 3-letniaZmiana 5-letnia
10.10.2008

- 8,34 %

- 6,43 %

26,00 %

41,31 %

87,23 %

06.10.2008

- 7,64 %

- 18,62 %

6,00 %

13,09 %

63,40 %

15.10.2008

- 6,84 %

- 11,81 %

24,00 %

39,60 %

87,82 %

06.11.2008

- 5,38 %

- 11,60 %

20,00 %

39,95 %

89,25 %

16.10.2008

- 5,33 %

1,93 %

36,00 %

51,56 %

102,35 %

29.09.2008

- 5,32 %

- 21,99 %

5,00 %

18,25 %

60,97 %

21.01.2008

- 5,27 %

2,48 %

- 28,00 %

17,20 %

29,35 %

11.09.2001

- 5,21 %

- 9,27 %

- 17,00 %

2,39 %

43,75 %

24.10.2008

- 5,04 %

4,82 %

36,00 %

55,33 %

108,93 %

02.03.2009

- 5,04 %

1,32 %

47,00 %

76,43 %

126,18 %

15.07.2002

- 5,02 %

- 5,37 %

0,00 %

40,53 %

98,70 %

01.12.2008

- 5,00 %

0,03 %

31,00 %

43,39 %

98,68 %

08.10.2008

- 4,81 %

- 8,66 %

18,00 %

30,37 %

74,31 %

14.01.2009

- 4,67 %

- 4,63 %

33,00 %

47,05 %

96,90 %

24.08.2015

- 4,53 %

- 1,87 %

     
22.09.2011

- 4,49 %

- 3,96 %

16,00 %

47,75 %

 
18.08.2011

- 4,48 %

1,24 %

14,00 %

43,41 %

 
22.07.2002

- 4,45 %

- 0,95 %

4,00 %

44,31 %

101,47 %

30.09.2002

- 4,43 %

0,28 %

13,00 %

60,19 %

107,35 %

19.11.2008

- 4,39 %

1,73 %

36,00 %

48,67 %

103,59 %

Źródło: Financial Express, Schroders. Na dzień: czerwiec 2016 r.

Historyczne stopy zwrotu nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników i mogą nie być powtórzone w przyszłości.

Zalety trwania w inwestycji: 60% zysku versus 5% straty

Wejście i wyjście z inwestycji odpowiednio w momencie rynkowego "dołka" i "górki" jest wyjątkowo trudnym zadaniem. Błędne wyczucie sytuacji rynkowej może prowadzić do pogorszenia osiąganych stóp zwrotu.

Rozważmy następujący przykład. Inwestycja w koszyk globalnych akcji - indeks MSCI World - w okresie od 2005 r. do 2015 r. przyniosła stopę zwrotu na poziomie 60%.

Jednak jak wynika z danych Financial Express opracowanych przez Schroders, jeśli przeoczyć 10 najlepszych dni w tym okresie, to inwestycja przyniosłaby 5% stratę. Jest to skrajny przykład, jednak pokazuje ryzyko związane z próbą "łapania" przez inwestorów "górek" i "dołków".

Długoterminowa perspektywa i sensowność 20-letnich inwestycji

Lekcja z historii jest taka, by w czasie rynkowych zawirowań trzymać nerwy na wodzy. Jednak dane uwydatniają także zalety inwestowania długoterminowego.

W przypadku inwestycji w akcje, sugerowanym minimum jest zwykle horyzont 5-letni. W założeniu umożliwia to inwestorom doświadczenie zarówno okresu hossy jak i bessy w ramach rynkowego cyklu. Jak zwykle jednak, nic nie jest gwarantowane.

Jako przykład podać można analizę zachowania indeksu S&P 500 pomiędzy latami 1927 i 2014, przeprowadzoną przez Ritholtz Wealth Management. Pokazuje ona, że ten amerykański indeks notował dodatnie stopy zwrotu w 88% przypadków 5-letnich okresów. Wartość ta rośnie do 94% dla okresów 10-letnich, a w przypadku horyzontu 20-letniego jak dotąd nie zdarzyła się ujemna stopa zwrotu.

Długoterminowe spojrzenie na inwestycje może okazać się kluczowe w zapewnieniu wysokich stóp zwrotu. Do tego wniosku również doszli eksperci Schroders na podstawie Globalnego Badania Inwestorów 2016.