印刷する
Udostępnij

Brexit

Czy po wynikach referendum gospodarkę brytyjską czeka stagflacja?

Decyzja społeczeństwa brytyjskiego, aby opuścić struktury Unii Europejskiej jest wstrząsem dla inwestorów i w związku z tym niepewność na rynkach pozostanie jeszcze przez jakiś czas. W krótkim terminie gospodarka Wlk. Brytanii prawdopodobnie doświadczy okresu niższego wzrostu PKB i wyższej inflacji, który to okres nazywamy stagflacją.

24-06-2016

Azad Zangana

Azad Zangana

Senior European Economist and Strategist

Skutki makroekonomiczne

Szok wywołany wynikami referendum oraz niepokój, który będzie towarzyszyć procesowi negocjacyjnemu najprawdopodobniej skłonią firmy do odłożenia lub nawet anulowania decyzji dotyczących nowych inwestycji oraz planów zatrudnienia. Ten spadek inwestycji oraz zatrudnienia może być w największym stopniu odczuwalny przez gospodarstwa domowe, jako że zatrudnienie może rosnąć wolniej lub nawet zacząć spadać.

W tym samym czasie wartość funta prawdopodobnie znacząco spadnie, co z jednej strony zwiększy konkurencyjność eksporterów, ale z drugiej strony spowoduje spadek siły nabywczej gospodarstw domowych poprzez wzrost cen dóbr importowanych i inflacji. Może to w konsekwencji doprowadzić do spadku sprzedaży detalicznej. Oczekujemy, iż wzrost PKB będzie wyraźnie niższy w krótkim terminie a inflacja gwałtownie wzrośnie.

Czy Bank Anglii podejmie działania?

Polityka monetarna z pewnością zostanie odpowiednio dostosowana, aby uspokoić obawy dotyczące gospodarki. Poza dostarczeniem na rynek odpowiedniej płynności, Bank Anglii prawdopodobnie obniży stopy procentowe, jak również rozważy zwiększenie programu luzowania ilościowego. 
Konsekwencje „Brexitu” w średnim i długim terminie na chwilę obecną są wielce niepewne z powodu wielu różnych aspektów dotyczących procesu negocjacyjnego w sprawie opuszczenia UE. Wraz z pojawiającymi się w najbliższych miesiącach szczegółami nt. negocjacji będziemy mogli odnieść się do długoterminowych skutków tego wydarzenia.

Skutki wydarzenia

Wynik brytyjskiego referendum może spowodować ożywienie działań ze strony ugrupowań antyeuropejskich w całej Europie, szczególnie w obliczu zbliżających się wyborów w wielu europejskich państwach. Jest to wg nas scenariusz ryzyka, jaki może się pojawić, jednakże nadal uważamy, że poparcie dla europejskiego projektu jest bardzo silne. 
Ten szok wywołany „Brexitem” prawdopodobnie spowoduje utrzymanie stóp procentowych na niższych poziomach na dłużej, oraz może również wywołać kolejne działania banków centralnych mające na celu pobudzenie gospodarek. Amerykańska Rezerwa Federalna (FED), która właśnie przełożyła czerwcową podwyżkę ze względu na referendum, może teraz utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie do końca roku.

Wnioski

Niepewność na rynkach pozostanie przez jakiś czas i pełny obraz zmian w gospodarce nie będzie widoczny przez kilka następnych lat. W krótkim terminie Wlk. Brytania doświadczy okresu stagflacji czyli niższego wzrostu PKB i wyższej inflacji.

Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Azada Zangany, starszego ekonomisty zajmującego się rynkiem europejskim i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej funduszy.