印刷する
Udostępnij

Brexit

Inwestorzy uciekają od ryzyka i próbują wycenić „niepewność”

Decyzja Wielkiej Brytanii o opuszczeniu Unii Europejskiej spowodowała znaczącą wyprzedaż na rynkach. Inwestorzy jednak powinni powstrzymać się od podejmowania decyzji inwestycyjnych w warunkach tak wysokiej zmienności. W środowisku rynkowej niepewności warto skoncentrować się na akcjach firm osiągających dochody poza granicami kraju.

24-06-2016

Rory Bateman

Rory Bateman

Head of UK & European Equities

Jest bardzo wiele zagadnień i aspektów dzisiejszego głosowania ws. „Brexitu” i wydaje się niemożliwe, aby wszystkie je wymienić. Poniżej przedstawiamy 10 kluczowych punktów, które warto w tym dniu rozważyć.

1. Czy głosujący za pozostaniem Wlk. Brytanii w UE zaczną unikać ryzykownych aktywów?

Wielu inwestorów przeciwnych dzisiejszej decyzji może zdecydować o zamknięciu swoich pozycji akcyjnych z powodu zbyt wielu ryzyk dla brytyjskiej gospodarki. Stopień tej decyzji będzie determinował reakcję rynków w następnych dniach, jednakże trzeba mieć na uwadze, iż rynki akcji były w tym roku słabe przed referendum i spora część negatywnych konsekwencji może już być w cenach.

2. Spadek rynku brytyjskiego nie oznacza fundamentalnego spadku zysków.

78% firm z indeksu FTSE100 osiąga swoje przychody poza Wielką Brytanią i w związku z tym nie będzie to miało znaczącego przełożenia na spadek zysów tych przedsiębiorstw. 

3. Okazje w sektorze spółek dywidendowych mogą się pojawić a firmy globalne mogą zyskiwać. 

Europejskie akcje są w tym momencie notowane dużo niżej niż akcje amerykańskie, zarówno w lokalnej walucie jak i w dolarze. Olbrzymia różnica słabszych notowań europejskich akcji w stosunku do ich amerykańskich odpowiedników mająca miejsce od globalnego kryzysu wynika przede wszystkim z różnicy pomiędzy zyskami firm europejskich a amerykańskich. 

4. Rozszerzenie się niechęci do UE na inne rynki akcyjne jest możliwe. 

Gospodarka Wlk. Brytanii jest drugą pod względem wielkości w UE, z udziałem 16% w PKB i usunięcie jej ze struktur unii może mieć znaczący wpływ na pozostałe kraje. Wielu inwestorów może sobie zadawać pytanie o dalszą stabilność UE.

5. „Rynkowa niepewność” może skłonić FED to odłożenia w czasie kolejnych podwyżek stóp procentowych.

„Brexit” może przyczynić się do umocnienia dolara amerykańskiego, co może oznaczać niższe ceny surowców oraz może także spowodować odroczenie w czasie kolejnych podwyżek planowanych przez FED.

6. David Cameron rezygnuje z funkcji jako lider Partii Konserwatywnej

Po wynikach referendum Premier David Cameron ogłosił, iż w październiku ustępuje ze swojego stanowiska. Może to spowodować dodatkowe zawirowania polityczne, które mogą mieć wpływ na decyzje inwestorów dotyczące brytyjskiego rynku akcji. 

7. Czy UE zgodzi się na umowę o wolnym handlu bez umowy o wolnym przepływie ludności?

Wydaje się, że Bruksela nie ma planu „B” dla wyników referendum i może się nie zgodzić na umowę o wolnym handlu bez swobodnego przepływu ludności. Może to być dla Wlk. Brytanii wyzwaniem, gdyż polityka imigracyjna była jedną z podstaw kampanii w sprawie opuszczenia UE. 

8. Czy sektor usług będzie pod presją?

Być może będziemy widzieć presję ze strony Europy, aby kontynuować współpracę handlową bez większych zmian. Jednakże pojawia się tutaj pytanie o sektor usług finansowych i jego „obywatelstwo”. W przypadku problemów z tym związanych, wiele firm może przenieść swoją działalność z Wlk. Brytanii do Europy.

9. Okres niepewności może zostać skrócony, jeśli Wlk. Brytania zastosuje Art. 50.

Zastosowanie art. 50 Traktatu Lizbońskiego oznacza okres co najmniej dwóch lat do momentu wyjścia. Może to równie dobrze być okres znacznie dłuższy, choćby dlatego, że nikt wcześniej nie miał zamiaru opuścić UE. Ten okres może oznaczać, iż niepewność rynkowa wraz z ryzykiem akcji może utrzymać się na rynkach przez wiele lat. 

10. Beneficjentami słabszego funta mogą być duzi eksporterzy.

Decyzja nt. Brexitu spowodowała znaczący spadek wartości funta. Może to oczywiście wzmocnić konkurencyjność firm eksportowych. Z perspektywy sektorów producenci dóbr podstawowych, firmy farmaceutyczne, informatyczne i firmy wydobywcze mogą okazać się beneficjentami słabości brytyjskiej waluty.

 

Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do Rory'ego Bateman'a, zarządzającego funduszami European Equities i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej funduszy.