印刷する
Udostępnij

Globalne Badanie Inwestorów

Inwestorzy potrzebują doradztwa ze strony profesjonalisty

Pomimo przeceniania własnych umiejętności w zakresie rozumienia reguł inwestowania, inwestorzy chcą pogłębiać swoją wiedzę, co potencjalnie może uchronić ich przed bolesnymi konsekwencjami błędnych decyzji w przyszłości.

12-09-2016

David Brett

David Brett

Investment Writer

Wołanie o pomoc? Inwestorzy z pokolenia Millennium sygnalizują potrzebę bezpośredniej pomocy w zakresie podejmowania decyzji inwestycyjnych

Z aktualnego badania wynika, iż młodsi inwestorzy są najbardziej skłonni do zwrócenia się o pomoc do doradcy finansowego.

“Millenialsi”, czyli pokolenie w wieku od 18 do 35 lat, wskazali że są bardziej skłonni do skorzystania z porady profesjonalisty w zakresie inwestycji: 46% inwestorów z pokolenia Millennium twierdzi, że chciałoby lepiej zrozumieć inwestycje dzięki rozmowie z doradcą finansowym, w porównaniu do 41% w grupie inwestorów powyżej 36 roku życia.

Wnioski te są częścią obszernego badania, którym zostało objętych 20 000 inwestorów z 28 krajów posiadających inwestycje o równowartości co najmniej 10 000 euro, co wskazuje na chęć lepszego zrozumienia świata finansów.

Globalne Badanie Inwestorów Schroders pokazuje, że dziewięciu na dziesięciu inwestorów wykazuje chęć poszerzenia swojej wiedzy w zakresie inwestycji. Wnioski płynące z badania pojawiały się w kluczowym dla globalnych rynków momencie, gdyż potencjalnym zyskom będzie towarzyszyła podwyższona niepewność polityczna.

Badanie wykazało także dysproporcje między regionami - inwestorzy z Azji cechują się większą chęcią zdobywania wiedzy niż inwestorzy z Europy. W podziale na kraje, to w Europie najmniej skłonni do nauki są Holendrzy, zaś najchętniej do zdobywania wiedzy podchodzą Włosi. 

Globalne Badanie Inwestorów 2016 ujawniło, że: 

  • 89% inwestorów na świecie chce zdobywać wiedzę, by lepiej rozumieć swoje inwestycje
  • 94% "millenialsów" na świecie chciałoby poprawić znajomość tematyki inwestycyjnej
  • Rozmowa z doradcą finansowym przed podjęciem decyzji inwestycyjnej pozostaje popularnym rozwiązaniem wśród inwestorów

Chęć inwestorów by lepiej rozumieć inwestycje powinna dodać otuchy decydentom. Dzięki lepszemu rozumieniu zagadnień inwestycyjnych i rozmowie z niezależnym doradcą przed podjęciem ostatecznej decyzji, inwestorzy będą mogli uniknąć problemów finansowych.

Jest to szczególnie ważne jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że badanie wskazało w wielu przypadkach również na przesadnie wysoką ocenę własnej wiedzy oraz mało realistyczne oczekiwania inwestorów wobec swoich celów finansowych. Taka kombinacja może nieść ryzyko rozczarowania osiąganymi w przyszłości stopami zwrotu. 

Badanie ujawniło również, że:

  • Zaledwie 13% inwestorów na świecie przyznaje, że ich rozumienie zagadnień inwestycyjnych jest słabsze od przeciętnego
  • 63% inwestorów nie potrafiło właściwie stwierdzić, czym zajmuje się firma zarządzająca
  • Przeciętnie inwestorzy oczekują stopy zwrotu na poziomie 9,1% w skali roku 

Dlaczego doradztwo staje się coraz bardziej istotne

Kryzys finansowy z roku 2008 wywrócił świat finansów do góry nogami. Przez większość minionego 20-letniego okresu inwestorzy mogli cieszyć się z bezprecedensowego tempa rozwoju i osiąganych stóp zwrotu.

Obecnie żyjemy w świecie niskich stóp procentowych, nikłego wzrostu gospodarczego oraz stóp zwrotu, które są konsekwentnie niższe od tych w przeszłości.

Jest to świat, w którym decydentom wyczerpują się już możliwości stymulowania gospodarek, a mimo to inwestorzy przekonani co do własnej wiedzy inwestycyjnej oczekują niemal dwucyfrowych stóp zwrotu.

Inwestorzy potrzebują lepszego rozumienia procesów rządzących inwestycjami. Dlatego też branża zarządzania aktywami potrzebuje większej otwartości i musi robić więcej, by sprostać potrzebom inwestorów w tym zakresie.

Odsetek inwestorów deklarujących chęć dowiedzenia się więcej o swoich inwestycjach jest w ujęciu globalnym bardzo wysoki

Doradcy finansowi muszą się zaangażować

Obserwujemy zdrową chęć inwestorów do samokształcenia - choć 42% z nich poszukuje wiedzy na własną rękę za pomocą niezależnych portali finansowych, to jednak połowa (50%) inwestorów wciąż chciałaby porozmawiać z doradcą finansowym przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej.

Prawdopodobnie w świetle tego jak szybko rozwijają się nowe technologie w świecie finansów zaskakującym jest, że "millenialsi" (osoby w wieku od 18 do 35 lat) są grupą w największym stopniu chcącą skorzystać z porady profesjonalnego doradcy: 46% inwestorów z pokolenia Millennium twierdzi, że chciałoby rozszerzyć swoją wiedzę o inwestycjach dzięki rozmowie z doradcą finansowym, w porównaniu z 41% w grupie inwestorów powyżej 36 roku życia.

Kiedy rzeczywiście przychodzi do podjęcia decyzji inwestycyjnej, to ponownie "millenialsi" są bardziej chętni do wcześniejszej rozmowy z doradcą. Ponad połowa (51%) preferuje kontakt twarzą w twarz, w porównaniu z 49% inwestorów w wieku powyżej 36 lat.

Pomimo postępu technologicznego i pojawienia się automatycznych systemów doradztwa, w przypadku których przed zaprezentowaniem rozwiązań inwestycyjnych portale internetowe zadają pytania, dotyczące poziomu akceptowanego ryzyka i celów stawianych przez danego inwestora, to jednak większość inwestorów preferuje bezpośredni kontakt z doradcą przed podjęciem ostatecznej decyzji.

Połowa inwestorów nadal chce rozmawiać z profesjonalistą w obszarze finansów, zanim podejmie decyzję inwestycyjną

Sheila Nicoll, Head of Public Policy w Schroders:

Istnieje wyraźna potrzeba wsparcia w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, w czym kluczową rolę powinny odegrać firmy zarządzające aktywami i doradcy finansowi. Świat inwestycji potrafi być skomplikowany, a sytuacja staje się jeszcze trudniejsza jeśli dołożymy do niej rosnącą niepewność polityczną. Kluczowym jest zatem, by osoby posiadające odpowiednią wiedzę przekazywały ją tym, którzy chcą ją zdobyć i którym jest ona potrzebna. 


Możesz sprawdzić swoją wiedzę inwestycyjną przy użyciu naszego 
narzędzia income IQ, które zidentyfikuje Twoje skłonności behawioralne i dostarczy pomocnych wskazówek wspierając Cię w podejmowaniu lepszych decyzji inwestycyjnych.

Pełną edycję Globalnego Badania Inwestorów przeprowadzonego dla firmy Schroders w 2016 roku mogą Państwo pobrać poniżej.