印刷する
Udostępnij

Globalne Badanie Inwestorów

"Pokolenie Millenium" w obliczu poważnych kłopotów

Malejące wynagrodzenia, rosnące koszty życia i światowa gospodarka walcząca o ożywienie - przed "pokoleniem Millenium" stoją liczne problemy. Jego przedstawiciele potrzebują dochodu, jako dodatku do realizacji krótko- i długoterminowych celów finansowych. Czy szykują się naprawdę poważne kłopoty?

17-06-2016

Z Globalnego Badania Inwestorów przeprowadzonego dla firmy Schroders w 2016 roku dowiedzieliśmy się, że "millenialsi" (wiek 18-35 lat) mają nierealistycznie wysokie oczekiwania odnośnie poziomu dochodu, niepokojąco krótki horyzont inwestycyjny i potrzeby finansowania licznych wydatków zarówno obecnie, jak i w przyszłości.

W efekcie mogą oni być bardzo daleko od osiągnięcia swoich celów inwestycyjnych.

Globalne Badanie Inwestorów ujawniło:

 • "Pokolenie Millenium" oczekuje wyższego (10,2%) dochodu niż pozostali inwestorzy (8,4%)
 • Jego przedstawiciele mają bardzo krótki horyzont inwestycyjny, 63% inwestuje przez okres krótszy niż 2 lata
 • Przy wyborze produktu inwestycyjnego, "millenialsów" charakteryzuje awersja do ryzyka, nastawienie na ochronę kapitału oraz stopy zwrotu wyższe od inflacji
 • Ich dochody wydatkowane są na różne cele, od wspierania otrzymywanego wynagrodzenia i emerytury, przez wsparcie dzieci, aż po kupno nieruchomości

Czy nadciągają kłopoty?

To potencjalnie toksyczna mieszanka. Żyjemy w świecie, w którym stopy procentowe w większości krajów rozwiniętych są na poziomie 0,5% lub niższym. W niektórych przypadkach panuje tendencja do ich dalszego obniżania. Średnia stopa zwrotu z akcji, to z kolei tylko 3,8%1.

Aby uzyskać dochód jakiego oczekują, "millenialsi" musieliby albo podejmować większe ryzyko albo inwestować na dłuższy okres, żeby wykorzystać pełny cykl koniunkturalny. Nie wydaje się jednak, aby byli skłonni do któregokolwiek z tych działań.

Największe ryzyko stanowi fakt, że popełniają oni dwa błędy:

 1. Wierzą, że ich inwestycje będą przynosiły nierealistycznie wysokie stopy zwrotu
 2. Uważają, że kapitał jaki ostatecznie zgromadzą pozwoli na czerpanie znacznie wyższego dochodu niż jest to faktycznie możliwe

Skumulowana na przestrzeni 20-30 lat różnica jest potencjalnie duża, sprawiając że rozbieżność pomiędzy oczekiwaniami, a rzeczywistością stwierdzona w Globalnym Badaniu Inwestorów, jest poważnym zagrożeniem.

Wykorzystywanie dochodu do granic możliwości

Co gorsza, przedstawiciele "pokolenia Millenium" mają znacznie więcej potrzeb finansowania wydatków, na które przeznaczają swoje dochody, niż starsze pokolenia.

Globalne Badanie Inwestorów ujawniło, że "millenialsi" inwestują aby:

 1. Uzyskać dodatek do wynagrodzenia (46%)
 2. Zbudować portfel inwestycyjny (41%)
 3. Uzyskać dodatek do emerytury (35%)
 4. Zapewnić dochód dla dzieci/bliskich (30%)
 5. Sfinansować wydatek inny niż nieruchomość (28%)
 6. Uzbierać na wkład własny przy zakupie nieruchomości (26%)
 7. Pokryć koszty edukacji (26%)
 8. Pokryć koszty opieki medycznej (22%)

Jednak według ostatnich badań gazety Guardian, zadłużenie "millenialsów" w połączeniu z bezrobociem, globalizacją, demografią i rosnącymi cenami nieruchomości obniża ich dochód2.

Należy więc zająć się problemem przepaści jaka dzieli cele inwestycyjne przedstawicieli "pokolenia Millenium" oraz ich nierealistycznie wysokie oczekiwania co do dochodu i krótki horyzont inwestycyjny. Inaczej możemy zmierzać ku nowemu kryzysowi socjalno-ekonomicznemu.

 

Pełną edycję Globalnego Badania Inwestorów przeprowadzonego dla firmy Schroders w 2016 roku mogą Państwo pobrać poniżej.

 

1 Źródło: FTSE, S&P 500, CAC, DAX, Shanghai, Nikkei, ASX, Hang Seng, Bovespa, Mexbol. Przeciętna oczekiwana 12 miesięczna stopa zwrotu 11 indeksów na dzień 18 maja 2016 r. na podstawie danych Bloomberg.

http://www.theguardian.com/world/2016/mar/07/revealed-30-year-economic-betrayal-dragging-down-generation-y-income

 

Przypisy: O Globalnym Badaniu Inwestorów przeprowadzonym przez firmę Schroders w 2016 r.

Schroders zlecił firmie Research Plus Ltd przeprowadzenie w okresie od 30 marca do 25 kwietnia 2016 r., niezależnego badania online obejmującego 20 000 inwestorów z 28 krajów na całym świecie, w tym z Australii, Brazylii, Kanady, Chin, Francji, Niemiec, Indii, Włoch, Japonii, Holandii, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii oraz ze Stanów Zjednoczonych. Na potrzeby badania, "inwestorów" zdefiniowano jako osoby, które będą inwestowały minimum 10 000 euro (lub równowartość tej kwoty) w ciągu 12 miesięcy i którzy na przestrzeni minionych 5 lat dokonali zmian w swoim portfelu. Osoby te reprezentują poglądy inwestorów w poszczególnych krajach objętych badaniem.

Ważne informacje

Niniejszy dokument powstał wyłącznie w celu informacyjnym i w żadnym aspekcie nie ma stanowić materiału promocyjnego. Niniejszy materiał nie ma charakteru oferty ani ubiegania się o zakup lub sprzedaż jakichkolwiek instrumentów finansowych. Niniejszy materiał nie ma na celu udzielania porad księgowych, prawnych ani podatkowych czy wskazówek inwestycyjnych i w tych kwestiach nie należy polegać na zaczerpniętych zeń informacjach. Uważa się, że zawarte tu informacje są rzetelne, ale spółka Schroders nie gwarantuje ich pełności ani dokładności. Nie przyjmujemy odpowiedzialności za błędy co do faktów i opinii. Nie należy opierać się na poglądach i informacjach zawartych w dokumencie, podejmując indywidualne decyzje inwestycyjne i/lub strategiczne.

Wyniki z przeszłości nie są wyznacznikiem przyszłych wyników, na którym można było by się oprzeć; ceny jednostek uczestnictwa i dochód z nich mogą zarówno spadać, jak i rosnąć, a inwestorzy mogą nie odzyskać pierwotnie zainwestowanej kwoty.

Wydawca: Schroder Unit Trusts Limited, 31, GreshamStreet, London, EC2V7QA, spółka upełnomocniona i nadzorowana przez Financial Conduct Authority.

Dla Państwa bezpieczeństwa kontakty mogą być nagrywane lub monitorowane.

Topics:

 • Global
 • Behavioural finance
 • Investment
 • Returns
 • Risk
 • Living Wage
 • Income
 • Asset Allocation
 • Global Investor Study - Investment Outcomes
 • Global Investor Study