印刷する
Udostępnij

Miesięczna alokacja aktywów

Czerwiec 2015

W Czerwcu jedynym beneficjentem naszych notowań jest dollar amerykański. Nadal pozytywnie odnosimy się w stosunku do akcji. Z kolei obligacje korporacyjne na poziomie inwestycyjnym oraz surowce odnotowały spadki w naszych prognozach.

21-06-2015

Utrzymujemy naszą pozytywną prognozę dla akcji. Nie zmieniamy też naszych podstawowych prognoz regionalnych, faworyzujących Europę i Wielką Brytanię w globalnym ujęciu. Pomimo wejścia rynku akcji w trudniejszy okres, oczekujemy dalszych wzrostów w drugiej połowie roku.

Pozostajemy neutralni odnośnie ryzyka stopy procentowej, z negatywną prognozą w przypadku 10-letnich amerykańskich obligacji skarbowych, przy relatywnie bardziej optymistycznej ocenie rynków europejskich. Od niemieckich obligacji skarbowych preferujemy rynki takie jak Norwegia i Wielka Brytania, z uwagi na ich niższą zmienność.

Obniżyliśmy naszą ogólną ocenę surowców w tym miesiącu, ponieważ jesteśmy mniej optymistyczni wobec cyklicznych surowców przy obecnych marżach.

Ponieważ realne stopy pozostają ujemne, podtrzymujemy negatywną opinię o przechowywaniu oszczędności w gotówce.