印刷する
Udostępnij

Miesięczna alokacja aktywów

Grudzień 2015

Zgodnie z oczekiwaniami rynku amerykański Fed podniósł stopę procentową do 0,25-0,5%. W naszej miesięcznej analizie i ocenach znaczących zmian decyzja ta jednak nie wywołała. Jedyną odnotowaną przez nas zmianą jest spadek oceny surowców energetycznych, spowodowany dalszą nadpodażą ropy naftowej. 

08-01-2016

Multi-Asset Investments

Pozostajemy pozytywni wobec akcji, gdyż nasze wskaźniki cykliczne ulegają poprawie. Co więcej, dynamika cen nabiera tempa w wielu regionach. Preferowanymi przez nas rynkami są Europa i Japonia względem USA i Wielkiej Brytanii, przy czym jednocześnie utrzymujemy negatywną prognozę dla rynków wschodzących.

Utrzymujemy negatywną ocenę obligacji długoterminowych, ponieważ uważamy, że w długim terminie premia czasowa nie zrekompensuje wyższej zmienności. Nadal preferujemy brytyjskie i amerykańskie obligacje skarbowe względem niemieckich z uwagi na dywergencję polityk monetarnych, co według nas wywoła presję na euro, podwyższy oczekiwania inflacyjne i spowoduje wystromienie niemieckiej krzywej rentowności.

Nie mamy zdania odnośnie surowców typowo cyklicznych, gdyż wzrost na świecie nie chce przyspieszyć, a negatywne carry nie sprzyja klasie aktywów ogółem. Obniżyliśmy ocenę dotyczącą surowców energetycznych. Chociaż rynek jest zbyt pesymistyczny w kontekście długoterminowych wycen, ciepła zima i rosnące zapasy mogą w krótkim terminie dołować ceny. Pomimo redukcji liczby platform wiertniczych w USA, produkcja wciąż rośnie rok do roku. Musimy zaczekać aż produkcja zacznie spadać, by zmienić view na pozytywne.

Utrzymujemy pozytywne nastawienie wobec dolara amerykańskiego w obliczu podwyżek stóp procentowych w 2016 r., które będą wywierać presję wzrostową na dolara.

Nadal negatywnie oceniamy gotówkę w obliczu ujemnych realnych stóp procentowych.