印刷する
Udostępnij

Miesięczna alokacja aktywów

Inwestowanie w wiele klas aktywów: lipiec 2016

Nasz zespół ds. zarządzania strategiami zbudowanymi z wielu klas aktywów dzieli się z Państwem swoim podejściem do poszczególnych klas aktywów w miesięcznej alokacji.

08-08-2016

Analizy i oceny

Akcje

Utrzymujemy naszą dotychczasową neutralną ocenę i podtrzymujemy zdanie, że globalne rynki akcji będą poruszały się w szerokim trendzie bocznym przy dużej zmienności. Nasze modele cyklu koniunkturalnego wskazują na spowolnienie tempa wzrostu, a obecna sytuacja polityczna rodzi obawy o stabilność światowej gospodarki. Przy konserwatywnych założeniach co do tempa wzrostu globalnej gospodarki nasza ocena premii za ryzyko akcji sugeruje, że ich wyceny są godziwe.

Obligacje skarbowe

Pozostajemy neutralni wobec ryzyka stopy procentowej, gdyż pogarszające się poziomy wycen rekompensowane są silnie pozytywnym momentum rynkowym. Obraz cyklu gospodarczego pozostaje niejasny, przy wyższej niepewności co do tempa wzrostu i ostudzonym po Brexicie sentymencie rynkowym.

Obligacje korporacyjne na poziomie inwestycyjnym

Pozostajemy neutralnie nastawieni do zarówno amerykańskich, jak i europejskich obligacji korporacyjnych na poziomie inwestycyjnym.

Obligacje high yield

Również obligacje high yield nadal oceniamy neutralnie.

Surowce

Ceny osiągnęły poziom, przy którym dostrzegamy dowody na wyraźne dostosowanie się popytu na niektórych rynkach. Co więcej, do tej pory ceny okazały się odporne na zmiany sentymentu rynkowego w tym roku, a inwestorzy wciąż zwiększają w swoich portfelach pozycje w tej klasie aktywów. Powinno to sprzyjać szerokiemu rynkowi surowców i skłania nas ku pozytywnej ocenie.

Waluty

W tym miesiącu podnieśliśmy naszą ocenę dla amerykańskiego dolara, gdyż dostrzegamy potencjał do aprecjacji tej waluty - czy to z powodu globalnej awersji do ryzyka, czy też utrzymania się silniejszego wzrostu amerykańskiej gospodarki na tle reszty świata.

 

Pełne informacje o aktualnej miesięcznej alokacji aktywów mogą Państwo pobrać poniżej.