印刷する
Udostępnij

Miesięczna alokacja aktywów

Inwestowanie w wiele klas aktywów: maj 2016

Nasz zespół ds. zarządzania strategiami zbudowanymi z wielu klas aktywów dzieli się z Państwem swoim podejściem do poszczególnych klas aktywów w miesięcznej alokacji.

03-06-2016

Analizy i oceny

Akcje

Utrzymujemy neutralną ocenę akcji w tym miesiącu. Wyceny utrzymują się na godziwych poziomach, podczas gdy momentum rynkowe nieznacznie się poprawiło. Jednakże, zauważamy że niepewne otoczenie gospodarcze i niskie tempo wzrostu przychodów pozostają kluczowymi czynnikami o negatywnym wpływie na przyszłe wyniki.

Obligacje skarbowe

Podtrzymujemy naszą umiarkowanie pozytywną ocenę ryzyka stopy procentowej, gdyż banki centralne kontynuują zmagania w celu normalizacji stóp procentowych w warunkach niepewności co do wzrostu gospodarczego i inflacji.

Obligacje korporacyjne na poziomie inwestycyjnym

Pomimo spadku oceny amerykańskich obligacji korporacycjnych do neutralnej, podtrzymujemy naszą pozytywną ocenę obligacji korporacyjnych na poziomie inwestycyjnym w tym miesiącu.

Obligacje high yield

Nadal utrzymujemy pozytywną ocenę obligacji high yield.

Surowce

Dokonaliśmy podwyżki naszej oceny dla surowców do pozytywnej gdyż na niektórych rynkach spadki cen skutkują znaczącymi zmianami po stronie podaży.

Waluty

Oceny poszczególnych walut pozostają w tym miesiącu na neutralnym poziomie.

 

Pełne informacje o aktualnej miesięcznej alokacji aktywów mogą Państwo pobrać poniżej.