印刷する
Udostępnij

Miesięczna alokacja aktywów

Marzec 2016

Nasz zespół ds. zarządzania strategiami zbudowanymi z wielu klas aktywów dzieli się z Państwem swoim podejściem do poszczególnych klas aktywów w miesięcznej alokacji.

22-03-2016

Analizy i oceny

Akcje

Podtrzymujemy naszą neutralną ocenę rynku akcji, gdyż poprawa wycen została zrównoważona cyklicznym spowolnieniem. Wśród akcji preferujemy cechujący się niską betą rynek amerykański. Dokonaliśmy podwyżki oceny rynków wschodzących do poziomu neutralnego z uwagi na redukcję towarzyszącego im ryzyka.

Obligacje skarbowe

W warunkach niskiej inflacji i wzrostu gospodarczego poniżej linii trendu pozostajemy pozytywnie nastawieni do obligacji skarbowych i ryzyka stopy procentowej portfela. Strategię z pozytywnym carry wykorzystujemy na rynkach z ekspozycją na surowce, takich jak Australia. Wciąż dostrzegamy podwyższoną zmienność rynków wywołaną niepewnością związaną z dywergencją polityk monetarnych banków centralnych.

Obligacje korporacyjne na poziomie inwestycyjnym

Podtrzymujemy naszą pozytywną ocenę obligacji korporacyjnych na poziomie inwestycyjnym w tym miesiącu. 

Obligacje high yield

Nadal utrzymujemy pozytywną ocenę obligacji high yield. 

Surowce

Podtrzymujemy neutralne nastawienie do borykających się z problemami surowców, gdyż carry pozostaje ujemne, a światowa gospodarka ulega powolnej i niezsynchronizowanej poprawie.

Waluty

Oceny poszczególnych walut nie odniosły zmian względem wyników i wydarzeń ostatniego miesiąca.

Środki pieniężne

Nadal negatywnie oceniamy gotówkę w obliczu ujemnych realnych stóp procentowych.


Pełne informacje o aktualnej miesięcznej alokacji aktywów mogą Państwo pobrać poniżej.