印刷する
Udostępnij

Miesięczna alokacja aktywów

Październik 2015

W tym miesiącu podtrzymujemy naszą pozytywną prognozę dla akcji europejskich ze względu na dobrą dynamikę popytu krajowego, co powinno zwiększać zyski europejskich przedsiębiorstw. Jednocześnie biorąc to pod uwagę oraz fazę ożywienia gospodarczego w Europie zdecydowaliśmy się podnieść do pozytywnej naszą ocenę europejskich obligacji korporacyjnych. 

26-10-2015

Multi-Asset Investments

Utrzymujemy pozytywną ocenę dla rynku akcji ze względu na oddalające się zagrożenie globalnego spowolnienia wzrostu wywołanego sytuacją w Chinach. Preferowanymi przez nas rynkami są Europa i Japonia względem USA, przy czym jednocześnie utrzymujemy negatywną prognozę dla rynków wschodzących.

Nasza ocena obligacji skarbowych nie uległa zmianie. Pozostajemy neutralni co do duration, choć pozytywna dynamika i wskaźniki cykliczności gospodarki wciąż są sygnałami ostrzegawczymi. W naszej opinii, pomimo wzrostu premii czasowej w pierwszych miesiącach roku, wartość dla obligacji pozostaje na neutralnym poziomie.

Podnieśliśmy naszą ocenę do pozytywnej z powodu wzrostu aktywności podażowej (będącej pradwdopodobnie dobrym sygnałem dla regionu), silnej akumulacji kapitału i momentu cyklu koniunkturalnego, który zdaje się być we wcześniejszej fazie niż ten w USA.

Pozostajemy neutralni wobec surowców z uwagi na to, że globalny wzrost nie zdołał przyspieszyć.

Podnieśliśmy ocenę dla surowców energetycznych do pojedynczego plusa na podstawie faktu, że w końcu widzimy malejącą produkcję ropy zarówno z amerykańskich łupków, jak i wśród producentów OPEC, co w najbliższym horyzoncie oznacza prawdopodobnie ustalenie się poziomu wsparcia dla cen.

Nadal negatywnie oceniamy gotówkę w obliczu ujemnych realnych stóp procentowych.