印刷する
Udostępnij

Perspektywy globalne

Globalne perspektywy dla rynku III kw. 2016

W aktualnym wydaniu Globalnych perspektyw dla rynku, Keith Wade, Chief Economist and Strategist, przedstawia analizę globalnej gospodarki oraz poszczególnych klas aktywów.

12-08-2016

Podsumowanie

W drugim kwartale obserwowaliśmy rajd na rynkach obligacji skarbowych, w efekcie którego rentowności instrumentów wielu kluczowych państw spadły do nowych minimów. Według szacunków, już blisko jedna trzecia obligacji rządowych krajów rozwiniętych ma ujemne rentowności. Wzrosty na rynkach obligacji otrzymały dodatkowy impuls w postaci decyzji Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej 23 czerwca. Inwestorzy nie spodziewali się realizacji takiego scenariusza, dlatego uciekali do aktywów uważanych za bezpieczne przystanie — obligacji skarbowych, złota i walut takich jak amerykański dolar i japoński jen. Po początkowych spadkach wywołanych decyzją o Brexicie, akcje na globalnych rynkach zaczęły zyskiwać, kiedy inwestorzy skupili się na zwiększaniu płynności przez banki centralne i potencjalnej stymulacji fiskalnej w niektórych krajach.

Ekonomiczny wpływ Brexitu będzie najbardziej odczuwalny w Wielkiej Brytanii i obniży tempo rozwoju w strefie euro. Z kolei wpływ na globalną gospodarkę będzie niewielki, ponieważ Wielka Brytania odpowiada jedynie za ok. 4% światowego PKB, a rozprzestrzenianie się związanych z nią problemów za pośrednictwem rynków finansowych będzie ograniczane przez banki centralne. Wpływ Brexitu postrzegamy w największej mierze jako ostrzeżenie, że nie powinno się niedoceniać siły populistycznych polityków, biorąc pod uwagę aktualne uwarunkowania, w których znaczna część populacji jest niezadowolona z elit rządzących. W tym samym czasie spodziewamy się, że UE będzie zacieśniać wewnętrzne stosunki. Stoją jednak przed nią poważne wyzwania, takie jak chociażby konieczność rozwiązania kryzysu bankowego we Włoszech. Ryzyko polityczne pozostanie podwyższone w okresie do zbliżających się wyborów prezydenckich w USA 8 listopada.

Jeśli doszukiwać się jakichś pozytywów w obliczu Brexitu, to można je znaleźć na rynkach wschodzących. Przyszłość w średnim terminie wydaje się niełatwa, ponieważ problemy związane z bilansem handlowym pozostają poważne (więcej w osobnej analizie). Jednak perspektywy łagodniejszej polityki stóp procentowych Fed pozwoliły inwestorom ponownie skupić się na fundamentach. Musimy jednak zaobserwować poprawę makroekonomiczną, która przyśpieszy tempo rozwoju na rynkach wschodzących. Z uwagi na spadki inflacji i stabilizację walut jesteśmy ostrożni w ocenie perspektyw tego regionu.

 

Pełną edycję Globalnych perspektyw dla rynku mogą Państwo pobrać poniżej.

Topics:

  • Equities
  • Fixed Income
  • Emerging Markets
  • Global
  • Keith Wade
  • Economics
  • Brexit