印刷する
Udostępnij

Perspektywy na rok 2016

Perspektywy na rok 2016: akcje globalne

Alex Tedder omawia, dlaczego w niepewnym otoczeniu makroekonomicznym koncentracja na kluczowych obszarach działalności poszczególnych spółek, które mogą zaskoczyć wynikami, jest najlepszym pomysłem na zarządzanie w 2016 roku.

07-12-2015

Alex Tedder

Alex Tedder

Head of Global Equities

W skrócie:

 • Globalne otoczenie makroekonomiczne w 2016 roku jest wysoce niepewne. Nasze podejście pozostaje niezmienione: koncentracja na czynnikach kluczowych dla zysków poszczególnych spółek w poszukiwaniu wyższego od oczekiwanego tempa wzrostu.
 • Technologia rozwija się w bezprecedensowym tempie, wywołując przełomy w wielu branżach, rodząc dużą ilość okazji inwestycyjnych, jak również poważne wyzwania w tradycyjnych gałęziach przemysłu.
 • Preferujemy spółki usługowe ponad produkcyjne, z uwagi na większą odporność w kwestii dyktowania cen i silniejszy wzrost.
 • Firmy zdolne do redukcji kosztów i wzmacniania bilansów, szczególnie w silnie konkurencyjnych sektorach, charakteryzujących się nadmiernymi mocami produkcyjnymi, zostaną wynagrodzone w roku 2016.

Ogólnie rzecz biorąc, warunki do inwestycji w akcje są wymagające, a środowisko makroekonomiczne wysoce niepewne. Niskie stopy procentowe odzwierciedlające luzowanie ilościowe o ogromnej skali prowadzone przez banki centralne na całym świecie napędzają sztucznie ceny wielu aktywów i tworzą potencjalnie niebezpieczną sytuację, kiedy stopy zaczną rosnąć. Znaczące wypaczenie kursów walut, niskie ceny surowców, spowalniający wzrost w Chinach i mieszane dane ekonomiczne z Europy i USA zwiększyły niepewność. Dla akcji oznaczało to niskie całkowite stopy zwrotu i podwyższoną zmienność.

Dlatego właśnie tak istotne jest selektywne podejście do inwestowania, przy koncentracji na tych spółkach, które mogą osiągać niespodziewane tempo wzrostu zysków, pomimo niepewnego otoczenia. Widzimy wiele różnych tego typu przykładów, które mają potencjał, aby zaskoczyć rynek w 2016 roku.

Topics:

 • Equities
 • Global
 • Stockmarket
 • TMT - Telecomms, Media, Technology
 • Outlooks
 • Economics
 • Asset Allocation
 • Alex Tedder