印刷する
Udostępnij

Perspektywy na rok 2016

Perspektywy na rok 2016: globalne obligacje korporacyjne

Spodziewamy się, że w 2016 r. obligacje korporacyjne zapewnią wyższe stopy zwrotu niż obligacje rządowe, choć inwestorzy powinni przygotować się na okresy podwyższonej zmienności.

03-02-2016

W skrócie:

Czynniki, które wpływają na wyceny ryzykownych aktywów uległy w minionym roku bardzo wyraźnym przesunięciom, a zmiany te mogą mieć miejsce także w roku bieżącym. Wierzymy jednak, że w trakcie najbliższych 12 miesięcy rynek obligacji korporacyjnych powinien generować wyższe stopy zwrotu w porównaniu z obligacjami rządowymi, choć z okresami skrajnie wysokiej zmienności. Naszym zdaniem znaczący wpływ na rynki długu na całym świecie będą wywierały następujące kluczowe czynniki:

 • Wzrost głównych gospodarek rozwiniętych powinien pozostać na skromnym w porównaniu do historycznego poziomie.
 • Rozbieżność w polityce banków centralnych będzie źródłem zmienności. Co istotne, nie sądzimy, że cykl zacieśniania polityki Rezerwy Federalnej (Fed) spowoduje niekorzystną reakcję ryzykownych aktywów.
 • Tematami nagłówków medialnych pozostaną gospodarki krajów rozwijających się. Pomimo sytuacji w Chinach spodziewamy się, że wraz z upływem roku trend w aktywności gospodarczej wielu krajów wschodzących ustabilizuje się, a nawet ulegnie poprawie.
 • Fundamenty kredytowe przedsiębiorstw różnią się w zależności od regionu i branży, ale ogólnie powinny pozostać stabilne. Cykl kredytowy w Stanach Zjednoczonych jest na znacznie dalszym etapie niż w Europie czy Wielkiej Brytanii, ale nie dostrzegamy pogorszenia fundamentów skutkującego globalnym przeszacowaniem poziomu ryzyka.
 • Podaż wynikająca z emisji obligacji, która w 2015 r. była głównym czynnikiem rozszerzającym spready kredytowe, głównie w USA, powinna nieco osłabnąć i sprzyjać wycenom.

Topics:

 • Global
 • US Monetary Policy
 • Federal Reserve
 • Bonds
 • Growth
 • Interest Rates
 • Quantitative Easing
 • Volatility
 • Outlooks