印刷する
Udostępnij

Perspektywy na rok 2016

Perspektywy na rok 2016: Multi-Asset

Aymeric Forest, dyrektor zespołu Multi-Assets Investments Europe analizując globalne cykle ekonomiczne wymienia swoje poglądy na temat aktywnie zarządzanych strategii dochodowych.

07-12-2015

Aymeric Forest

Aymeric Forest

Head of Multi-Asset Investment - Europe

W skrócie:

  • Zapotrzebowanie na dochód pozostaje na wysokim poziomie, a wiele jego źródeł oferuje obecnie atrakcyjne rentowności.
  • Cykle ekonomiczne cechują się coraz większym zróżnicowaniem; konieczne jest aktywne zarządzanie ryzykiem poszczególnych regionów
  • Potencjał mają akcje oferujące wysokie dywidendy oraz obligacje high yield.

Rok 2015 był trudny, biorąc pod uwagę ceny aktywów. Jednak w następstwie rozszerzenia się spreadów kredytowych, dużych wahań rentowności obligacji skarbowych i niedawnej wyprzedaży na rynkach akcji, wiele źródeł dochodu ponownie oferuje atrakcyjne stopy zwrotu. 

Topics:

  • Multi-Asset
  • Europe ex UK
  • Aymeric Forest
  • Growth
  • Income
  • Asset Allocation