印刷する
Udostępnij

Perspektywy na rok 2016

Perspektywy na rok 2016: obligacje zamienne

W długim okresie instrumenty te powinny nadal zapewniać inwestorom atrakcyjną kombinację rozsądnej ekspozycji na akcje, przy zachowaniu ochrony przed stratami charakterystycznej dla obligacji.

25-01-2016

Martin Kühle

Martin Kühle

MSCI, Investment Director Convertible Bond

W skrócie:

 • W roku 2016 rynek powinien nadal cechować się podwyższoną zmiennością.
 • Gwałtowne rynkowe perturbacje mogą być wywołane przez negatywne zmiany sentymentu, wahania poziomu płynności na rynkach, lub szoki, których źródłem są dane fundamentalne.
 • Obligacje zamienne dzięki wbudowanemu w nie „mechanizmowi stabilizacyjnemu” powinny być dobrą klasą aktywów na rynkach o podwyższonej zmienności.

Fed jest obecnie w okresie podnoszenia stóp procentowych po raz pierwszy od momentu wdrożenia polityki zerowych stóp w roku 2008. Jednak rozmiar tego finansowego eksperymentu sprawia, że nadal jest to najważniejsza decyzja w historii rynku finansowego. Luzowanie ilościowe będzie miało dalszy bezpośredni pozytywny wpływ na akcje oraz obligacje zamienne. Wyceny akcji (z uwzględnieniem ich cykliczności) w Europie i Azji nadal wyglądają rozsądnie, co — biorąc pod uwagę gigantyczny wzrost bazy monetarnej — będzie nadal wspierało prognozy dla tej klasy aktywów. W związku z tym uważamy, że niewątpliwie znajdujemy się w późnym stadium trwającego już długo rynku byka.

Topics:

 • Global
 • Federal Reserve
 • ECB
 • Dr. Martin Kuehle
 • Quantitative Easing
 • BoE
 • Outlooks
 • Asset Allocation