印刷する
Udostępnij

Prognozy inwestycyjne

Biuletyn ekonomiczny: wrzesień 2016

W najnowszym wydaniu Biuletynu ekonomicznego, czołowi ekonomiści Schroders dzielą się z Państwem swoimi opiniami na temat światowej gospodarki oraz bieżących wydarzeń.

31-08-2016

W skrócie:

  • Zrewidowaliśmy naszą prognozę światowego wzrostu gospodarczego w roku 2016 z 2,5% do 2,3%. Oczekiwania w kontekście roku 2017 pozostają na poziomie 2,6%, wskazując na kontynuację aktualnej słabości w ujęciu globalnym. Nasze analizy najbardziej prawdopodobnego scenariusza wskazują na uporczywą stagnację, stanowiącą zarazem największe zagrożenie.
  • Sytuację gospodarczą w strefie euro w najlepszym wypadku określilibyśmy jako "godną brązowego medalu". Nieznacznie obniżyliśmy naszą prognozę dynamiki PKB na rok 2016 z 1,6% do 1,5%. W przypadku roku 2017 oczekiwania pozostały niezmienione na poziomie 1,3%. W przypadku Wielkiej Brytanii nie ma mowy o medalach, choć przewidujemy poprawę w roku 2016 (do 1,7%), to jednak w 2017 oczekujemy spadku do 0,6%.
  • Rynki wschodzące powinny w ogólnym ujęciu odnotować poprawę, jednak nie dorównają olimpijskim standardom. Chiny chwieją się na nogach po "długodystansowym sprincie", podczas gdy Rosja ma problemy zarówno na, jak i poza areną zmagań. Lepsze wieści napływają z Brazylii, której gospodarka w końcu wyszła z bloków startowych oraz Indii, gdzie w końcu pokonano płotek w postaci podatku od dóbr i usług.

Aktualizacja prognozy: wyścig po wzrost gospodarczy

Zrewidowaliśmy naszą prognozę globalnego wzrostu gospodarczego w 2016 roku z 2,5% do 2,3%, z uwagi na rozczarowującą dynamikę rozwoju na rynkach rozwiniętych (DM). Obniżki oczekiwań dla USA i strefy euro są jednak częściowo bilansowane podwyżkami w przypadku Japonii i Wielkiej Brytanii. Dostrzegamy jednocześnie oznaki ożywienia na rynkach wschodzących (EM), przy czym nasza ogólna prognoza dla tych gospodarek pozostaje niezmieniona. Oczekiwania co do tempa rozwoju na świecie w roku 2017 są niezmiennie na poziomie 2,6%. Prognozy inflacji w ujęciu globalnym nie uległy większym zmianom, ponieważ obniżki oczekiwań w przypadku rynków rozwiniętych są równoważone wyższymi prognozami dla rynków wschodzących, zarówno w roku 2016 jak i 2017.

Spodziewane rozbieżności w polityce monetarnej

Po Rezerwie Federalnej (Fed) nadal oczekuje się podwyżki stóp w grudniu, jednak gdzie indziej spodziewane są obniżki. Uważamy, że Bank Japonii (BoJ) obniży stopy do -0,3% do końca 2016 roku, a następnie do -0,4% do końca roku 2017. Spodziewamy się także zwiększenia skali skupu aktywów od II kwartału przyszłego roku. Jednocześnie oczekujemy, że Ludowy Bank Chin (PBoC) będzie kontynuował luzowanie polityki pieniężnej, obniżając stopy do 3% do końca 2017 roku. Prognozy dla Europy i Wielkiej Brytanii omawiamy w kolejnym akapicie.

Przesunięcie w stronę polityki fiskalnej

Spodziewamy się, że te działania banków centralnych nie będą miały dużego wpływu na realną gospodarkę, jednak poza pakietem Premiera Shinzo Abe w Japonii i przypadkiem Wielkiej Brytanii (gdzie polityka fiskalna zostanie zaktualizowana), nie uwzględnialiśmy w prognozach wsparcia fiskalnego. W USA nie spodziewamy się żadnych istotnych działań w polityce fiskalnej w pierwszym roku funkcjonowania nowej administracji. W Europie zaś nie widać dużej chęci do wykraczania poza politykę neutralną w kierunku bardziej ekspansywnej.

Scenariusze i bilans ryzyk

Dokonaliśmy weryfikacji i aktualizacji naszych scenariuszy. Zawierają one obecnie jedną zmianę: porzucamy scenariusz "twardego lądowania chińskiej gospodarki", a dodajemy "uporczywą stagnację". Chociaż wciąż dostrzegamy ryzyko twardego lądowania w Chinach, to jednak nie jest ono wyraźne w horyzoncie czasowym, przyjętym dla naszych scenariuszy. Powracamy tymczasem do scenariusza "uporczywej stagnacji", gdzie słaby popyt ciąży globalnej gospodarce, a inflacja pozostaje przytłumiona. W kontekście prawdopodobieństwa, to bilans ryzyk jest skierowany w stronę deflacji w naszych scenariuszach "uporczywej stagnacji", "recesji w USA" oraz "Brexitu trzęsącego UE", zakładających także niższy wzrost gospodarczy i inflację w 2017 r.

Aktualizacja prognozy dla Europy: w najlepszym razie brązowy medal

Dokonaliśmy niewielkiej obniżki naszej prognozy dla strefy euro w 2016 r. z 1,6% do 1,5%, podczas gdy prognoza dla roku 2017 r. pozostała na niezmienionym poziomie 1,3%. Obniżka wynika w głównej mierze ze słabych obecnie danych o wzroście gospodarczym we Francji i we Włoszech. Jako kluczowy czynnik ryzyka postrzegane są włoskie banki. Na zyskowności sektora ciążą niespłacane w terminie kredyty (ang. non-performing loans) oraz negatywne stopy procentowe. Obniżyliśmy naszą prognozę inflacji w 2016 roku z 0,6% do 0,3% i z 1,4% do 1,0% rok później.

EBC wykonuje monetarną gimnastykę

Utrzymujemy naszą opinię, że niska inflacja skłoni Europejski Bank Centralny (EBC) do obniżenia we wrześniu stopy depozytowej do -0.5%, zaś podczas grudniowego posiedzenia zapadnie decyzja o przedłużeniu programu luzowania ilościowego (QE) do końca 2017 r. Wydaje się jednak, że władzom wyczerpuje się już paleta narzędzi do wykorzystania. Naszym zdaniem programem mogą zostać objęte także instrumenty udziałowe (akcje). Potencjalnie skup aktywów mógłby się odbywać za pośrednictwem funduszy typu ETF, tak jak obecnie ma to miejsce w Japonii (aczkolwiek jest to bardzo niepewne).

Prognoza dla Wlk. Brytanii: brak medalu za wyniki makro

Pomimo olbrzymiego sukcesu brytyjskich sportowców na Igrzyskach w Rio, Wielka Brytania nie zostanie wyróżniona medalem za wyniki gospodarcze w skali makro. Nasze prognozy dla wzrostu brytyjskiej gospodarki pozostają bez większych zmian - dokonaliśmy podwyżki dla roku 2016 do 1,7%, zaś dla roku 2017 zredukowaliśmy prognozę do 0,6%. Dokonane zmiany wynikają z przeprofilowania i rewizji danych historycznych. Prognozy inflacyjne na 2016 r. nieznacznie się obniżyły. Zwiększyły się natomiast te na 2017 r. - sądzimy bowiem, że nieco dłużej potrwa przełożenie się spadku wartości funta szterlinga na ceny detaliczne.

Trójskok w wykonaniu Banku Anglii poniżej oczekiwań

W następstwie dokonanej w sierpniu, pierwszej od siedmiu lat, obniżki stóp procentowych przez Bank Anglii (BoE) zmieniliśmy naszą prognozę tak, by uwzględniała dalszą obniżkę stóp do poziomu 0,1% w listopadzie. Uważamy także, że Bank Anglii przedłuży program luzowania ilościowego przynajmniej do końca 2017 r. Wątpimy jednak w to, że czynnik stymulujący będzie miał istotny wpływ na gospodarkę. Naszym zdaniem potrzebna jest obecnie aktywność rządu w postaci wprowadzenia ekspansywnej polityki fiskalnej. Zakładamy czynnik stymulujący o wartość 1% PKB w okresie 1-2 lat.

Rynki wschodzące: szybciej, wyżej, mocniej?

Pomimo spowolnienia w Chinach spodziewamy się wyższego tempa wzrostu począwszy od roku 2017. Dużą rolę odgrywa bowiem wychodzenie Rosji i Brazylii z recesji oraz kontynuacja wzrostowego trendu w Indiach.

Chiny: zadyszka po zbyt szybkim starcie

Wspierana czynnikiem stymulującym chińska gospodarka w pierwszym półroczu bieżącego roku zachowywała się powyżej naszych oczekiwań. Naszym zdaniem sytuacja nie jest jednak stabilna, a proces spowalniania gospodarki zdaje się być w toku. Nie sądzimy jednak, że twarde lądowanie nastąpi w najbliższej przyszłości. W horyzoncie krótkoterminowym państwo dysponuje bowiem wystarczającymi środkami, by wygaszać wszystkie ogniska zapalne, czy to w gospodarce czy to w systemie finansowym. Bylibyśmy mniej optymistyczni, gdybyśmy mieli uwzględniać horyzont 3 letni. Obecnie prognozujemy go na poziomie 6.4% w 2015 roku i 6.2% w 2016.

Brazylia: wystrzał z bloków startowych

Dane o wysokiej częstotliwości wskazują poprawę sytuację w Brazylii, jednak na wzrost gospodarczy trzeba będzie zaczekać jeszcze kilka kwartałów. Oczekujemy, że dynamika wzrostu na poziomie -3,5% w roku 2016, ulegnie poprawie i wyniesie w 2017 r. +0,9%. Zrewidowaliśmy nasze prognozy inflacyjne, patrząc na upór z jakim odczyty utrzymują się w tym roku oraz zredukowaliśmy prognozy dotyczące cyklu obniżek stóp procentowych - przewidujemy obniżkę o maksymalnie 75 pb w tym roku.

Rosja: wciąż walczy

Perspektywy dla wzrostu w Rosji zakładają stopniową poprawę sytuacji, pomimo ostatniej słabości na rynku ropy. Oczekujemy pozytywnej dynamiki wzrostu w ujęciu rocznym w IV kwartale oraz wzrostu w całym 2017 r., choć przytłumionego na poziomie 1,5%. Jeśli ceny ropy ulegną umocnieniu, to dostrzegamy przestrzeń do obniżki stóp procentowych o 50-100 punktów bazowych w tym roku.

Indie: kolejny płotek ostatecznie przeskoczony

Po dekadzie oczekiwania, w Indiach uchwalono ustawę, otwierającą drogę do wprowadzenia ujednoliconego podatku od dóbr i usług (ang. Goods and Services Tax, GST). Wprowadzenie tej zmiany powinno usunąć szereg nieprawidłowości i nieefektywności, co z korzyścią przełoży się na inwestycje, wzrost gospodarczy oraz dochody podatkowe w średnim i długim okresie. Jeśli zaś chodzi o politykę pieniężną, to uważamy że zmiana nastawienia jest prawdopodobna w III kwartale. Ustąpi wówczas obecny szef banku centralnego, a jego następca będzie miał prawdopodobnie bardziej gołębie nastawienie. Uwzględniając to prawdopodobieństwo nieznacznie zmodyfikowaliśmy nasze prognozy inflacji - wynoszą one obecnie 5,6% dla roku 2016 oraz 5,9% dla roku 2017.

Pełną edycję Biuletynu ekonomicznego w języku angielskim mogą Państwo pobrać poniżej.


Ważne informacje

Poglądy i opinie prezentowane w niniejszym dokumencie należą do zespołu ekonomistów spółki Schroder Investment Management i nie muszą odzwierciedlać poglądów wyrażanych lub przedstawianych w innych komunikatach i strategiach spółki Schroders lub za pośrednictwem jej innych funduszy.