印刷する
Udostępnij

Prognozy inwestycyjne

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii: Grudzień

Podsumowanie 2015 i tematy na 2016 r.

25-01-2016

Azad Zangana

Azad Zangana

Senior European Economist and Strategist

Craig Botham

Craig Botham

Emerging Markets Economist

Keith Wade

Keith Wade

Chief Economist and Strategist

W skrócie:

  • 2015 okazał się trudnym rokiem dla wielu klas aktywów Tylko obligacje skarbowe oraz gotówka dały zarobić. Globalne rynki akcji cierpiały z powodu przygasłej giełdy w USA przy fatalnej postawie rynków wschodzących. Rynki surowców zaskoczyły najbardziej, zaliczając kolejny beznadziejny rok.
  • Obawy o twarde lądowanie w Chinach, słabość surowców i zaciskanie polityki pieniężnej przez FED ważyły na sentymencie inwestorów oraz apetycie na ryzyko. Powróciło ryzyko polityczne - Grexit'u i wyborów w Hiszpanii. Skandal korupcyjny w Brazylii doprowadził do politycznego paraliżu i obniżki ratingu kredytowego do statusu śmieciowego.
  • Z drugiej strony, Europejski Bank Centralny (EBC) wprowadził program luzowania ilościowego (QE), co wspomogło rynki europejskie. Bank Japonii (BoJ) utrzymał pakiet stymulacyjny, a japońskie akcje zyskiwały, przede wszystkim z powodu słabości jena. Na rynkach wschodzących akcje rosyjskie radziły sobie dobrze, mimo spadających cen ropy.
  • Patrząc naprzód, rozstrojony wzrost gospodarczy na świecie, silny dolar oraz prawdopodobieństwo przystąpienia Chin do wojny walutowej to perspektywy na rok 2016. Polityka również odegra rolę, z wyborami prezydenckimi oraz głosowaniem w kwestii Brexit'u. W bliższej przyszłości, rozszerzenie się spreadów kredytowych wzbudziło obawy o gwałtowniejsze spowolnienie w USA. To jest ryzyko, ale spadek cen ropy, odpowiedzialny za ruch na spread'ach, jednocześnie wzmocni konsumpcję.

Rok 2015 - przegląd: Chiny, ropa i Fed - się działo!

2015 zostanie zapamiętany jako słaby dla rynków, przy niepewności kreowanej przez akcje (lub ich brak) ze strony banków centralnych. Wraz z początkiem roku, ceny ropy kontynuowały spadki, co doprowadziło do deflacji w Europie, i wymusiło wprowadzenie programu QE przez EBC. Ruch ze strony EBC doprowadził do reakcji Narodowego Banku Szwajcarii (ang. SNB), który uwolnił kurs franka. W Wielkiej Brytanii partia konserwatywna zaskoczyła, wygrywając z dużą przewagą.

Gdy skończyła się wiosna, zmienność wzrosła na rynkach. Ropa znowu zaczęła tanieć, szczególnie że producenci gazu łupkowego w USA okazali się na dekoniunkturę odporni. Nowy rząd Grecji stworzony przez Syrizę roztoczył obawy o 'Grexit', niwelując wcześniejsze wzrosty na giełdach europejskich. Lato zakończyło się pęknięciem bańki w Chinach. Wydawało się, że świat w końcu zda sobie sprawę z tego, że Chiny spowalniają. Wielu inwestorów (niesłusznie) odebrało spadki na giełdzie jako zapowiedź ekonomicznego krachu.

Na jesieni strach rozlał się z Chin na rynki wschodzące, gdy surowce otrzymały kolejny cios. Fed nie zdecydował się podnieść stóp procentowych we wrześniu. Jednakże gdy nadeszła zima, obawy o twarde lądowanie w Chinach osłabły. ECB wydłużył swój program wsparcia do marca 2017 roku, ale nie zwiększył skali zakupów. W USA Janet Yellen podniosła stopy po raz pierwszy od 9 lat. W Brazylii oczekiwania na obniżkę ratingu kredytowego trwały cały rok, aż w końcu agencja Fitch odebrała poziom inwestycyjny. W międzyczasie Chiński Bank Centralny opublikował nowy indeks walutowy, jako bardziej odpowiednią miarę referencyjną niż kurs USD/CNY. Wpłynęło to na obawy o deprecjację juana.

Przekrojowe porównanie klas aktywów

Przyglądając się bliżej głównym klasom aktywów, jedyne które przyniosły zyski to obligacje i gotówka. Najsłabszą klasą aktywów okazały się surowce, trzeci rok z rzędu. Było to spowodowane głównie spadkami cen energii. Zarówno obligacje o ratingu inwestycyjnym jak i high yield zakończyły rok w środku stawki (papiery o ratingu inwestycyjnym to obligacje o najwyższej jakości w ocenie dedykowanych agencji, gdy obligacje high yield mają charakter bardziej spekulacyjny, a rating niższy od inwestycyjnego). Amerykańskie obligacje high yield mają za sobą trudny rok, gdyż istotny udział w tej klasie aktywów mają firmy wydobywające gaz i ropę. W pierwszej połowie roku indeks akcyjny MSCI World osiągał rozsądne jednocyfrowe wartości, jednak wynik ten załamał się po obawach o twarde lądowanie w Chinach. Włoski indeks FTSE MIB był najlepszy spośród tych najważniejszych (w walucie lokalnej). Jednak w dolarze amerykańskim uplasował się za japońskim Nikkei 225.

Wnioski z 2015 r.

Po przeanalizowaniu wydarzeń oraz koniunktury na rynkach na przestrzeni 2015 r., doszliśmy do kilku wniosków, które warto wziąć pod uwagę w roku 2016: 1) Producenci ropy są bardziej odporni, niż się to wcześniej wydawało; 2) Grecja może chcieć się wymeldować, ale nigdy odejść - pomimo starcia politycznego, kraj został zmuszony do przyjęcia pierwotnego programu naprawczego; 3) Plotki o chińskich reformach rynkowych są przesadzone - 2015 okazał się rokiem rządowych interwencji na wielką skalę, tak w rynki jak i gospodarkę czy kurs walutowy; 4) Nawet Super Mario Draghi ma ograniczenia - inwestorzy z końcem 2015 r. przeklinali go za to, że nie spełnił ich oczekiwań odnośnie rozszerzenia skali luzowania ilościowego; 5) Stopy procentowe w USA mogą rosnąć bez rynkowej apokalipsy.

Tematy na rok 2016

Tematy 2015 roku: podsumowanie roczne

Tematy na 2015 zrealizowały się z umiarkowanym sukcesem. Nie pojawił się "dezinflacyjny boom", bo choć inflacja spadła na fali załamania kosztów energii, nie przełożyło się to na silniejszy wzrost. Temat "zdesynchronizowanego cyklu" był kontynuowany - Fed zaczął podnosić stopy, gdy w Chinach i Europie je obniżano. Rezultatem był silny rajd na dolarze amerykańskim. Nasz trzeci temat, "Japonia zwycięzcą wojen walutowych", to również umiarkowany sukces. Z perspektywy makro nie pomogło to wiele. Jednak z uwagi na silny wynik rynku akcji sądzimy, że firmy wykorzystały deprecjację juana by podnieść marże. W końcu zaś temat "Powrotu do lat 90-tych" - kiedy to siła USD wywarła presję na rynki wschodzące, co zmusiło Fed do utrzymywania luźnej polityki - zrealizował się.

Dolar amerykański: kupuj plotki, sprzedaj fakty?

Część z tych tematów będzie przewijać się również w 2016 r. Zdesynchronizowany cykl utrzyma się - Fed będzie zaostrzał politykę, gdy gdzie indziej na świecie będzie ona luzowana. Nasz główny pogląd pozostaje taki, że dolar będzie wspierany poprzez różnicę w stopach (na korzyść USD), szczególnie wobec euro. Dodatkowy czynnik za dolarem to potencjalne zmiany walutowe w Chinach. Gdy kurs juana zostanie przywiązany do koszyka walut (ważonego obrotami), to siła dolara względem juana i euro ulegnie wzmocnieniu, na skutek aprecjacji względem juana. Jednakże inwestorzy mogą zwątpić w siłę dolara, gdyby tylko cykl podwyżek Fed okazał się zagrożony. Niższa od oczekiwanej inflacja lub recesja zmusiłyby Fed do rewizji swoich decyzji.

Wyprzedaż obligacji - recesja w USA?

Recesja w USA pozostaje czynnikiem ryzyka i jest jednym z naszych scenariuszy. W dodatku do podwyżek stóp przez Fed, dalsze zacieśnienie polityki odbyło się za sprawą silnego dolara i wyprzedaży na rynku obligacji. Spadki na rynku długu budzą obawy, ponieważ podniosą koszt kapitału. Jednak skoncentrowały się one na sektorze energetycznym. Jednocześnie istnieje potencjał do pozytywnych niespodzianek ze strony danych o konsumpcji, z uwagi na fakt, iż niskie ceny ropy utrzymują niską inflację, przez co dochód realny jest wyższy niż uprzednio oczekiwany.

Pięć tematów na rok 2016

Biorąc pod uwagę te (oraz kilka innych) aspekty, zidentyfikowaliśmy pięć tematów na 2016 rok:

  • Kontynuacja zdesynchronizowanego cyklu. Zacieśnianie polityki w USA; luzowanie lub luźna polityka monetarna niemal wszędzie indziej.
  • Rynki wschodzące nadal walczą. Silniejszy dolar i trwałe spowolnienie w Chinach będą wywierać presję na surowce oraz rynki wschodzące.
  • Chiny dołączają do wojny walutowej. To może już mieć miejsce. Postępująca deprecjacja juana oznacza presję deflacyjną dla zachodnich gospodarek oraz wyzwania dla konkurentów.
  • Rozdźwięk pomiędzy usługami a przemysłem. Zdesynchronizowany globalny rozwój, niskie ceny ropy oraz silny dolar będą ograniczać tempo wzrostu inflacji i stóp procentowych. Sektory bardziej międzynarodowe będą pod presją, podczas gdy krajowe branże usługowe powinny się rozwijać.
  • Niepewność polityczna. 2016 będzie rokiem wyborów prezydenckich w USA oraz możliwego głosowania nad wystąpieniem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Czynniki te wywołają niepewność oraz zaważą na decyzjach inwestycyjnych, ponieważ firmy i gospodarstwa domowe będą odsuwać w czasie podejmowanie decyzji.