印刷する
Udostępnij

Prognozy inwestycyjne

Stanowisko w sprawie sytuacji gospodarczej i strategii: Sierpień

Obniżyliśmy nasze oczekiwania odnośnie wzrostu gospodarczego w 2015 r. i zredukowaliśmy prognozy inflacji dla rynków rozwiniętych. W przyszłym roku nadal widzimy potencjał do rozwoju, jako że światowa gospodarka będzie korzystać z niższych cen ropy, luźniejszej polityki fiskalnej i stabilizacji na rynkach wschodzących.

30-08-2015

Azad Zangana

Azad Zangana

Senior European Economist and Strategist

Craig Botham

Craig Botham

Emerging Markets Economist

Keith Wade

Keith Wade

Chief Economist and Strategist

Waktualizacja prognozy: Gospodarki rozwinięte radzą sobie lepiej niż wschodzące

Obniżyliśmy nasze oczekiwania odnośnie wzrostu gospodarczego w 2015 r. i zredukowaliśmy prognozy inflacji dla rynków rozwiniętych. W przyszłym roku nadal widzimy potencjał do rozwoju, jako że światowa gospodarka będzie korzystać z niższych cen ropy, luźniejszej polityki fiskalnej i stabilizacji na rynkach wschodzących.

Obniżyliśmy tegoroczną prognozę wzrostu gospodarczego w strefie euro, nieznacznie podnosząc nasze przewidywania odnośnie roku 2016. Największą zmianą jest niższa oczekiwana inflacja, będąca efektem  niższych cen energii.

Wielka Brytania cały czas radzi sobie dobrze, przez co prognoza dla jej gospodarki została zrewidowana w górę.Niższe ceny energii będą utrzymywały inflację na niskim poziomie przez dłuższy okres, co skłoniło nas do przesunięcia oczekiwań odnośnie pierwszej podwyżki stóp przez Bank Anglii.

Kraje BRIC są w tym roku w trudnej sytuacji z powodu zagrożeń wewnętrznych i spadających cen surowców. Prognozy na rok 2016 wyglądają lepiej, jednak na horyzoncie nadal widać chmury.

Silny dolar i tania ropa faworyzują rynki rozwinięte ponad wschodzące

Obniżyliśmy naszą prognozę globalnego wzrostu gospodarczego do 2,4% w 2015 r. (uprzednio 2,5%), z uwagi na niewielkie rewizje w dół prognoz dla poszczególnych rynków rozwiniętych i wschodzących. Niższe ceny ropy wspierają konsumpcję tych pierwszych, jednak ciążą państwom rozwijającym się. Dzieje się tak ponieważ kraje wschodzące są w większym stopniu uzależnione od produkcji energii i wsparcia ze strony rządów, czego efektem jest mniej efektywne przełożenie jej niższch cen dla gospodarstw domowych i rzedsiębiorstw. W roku 2016 spodziewamy się tempa wzrostu na świecie na poziomie 2,9%. W większości krajów rozwiniętych z grona G20, koniec prowadzonej polityki oszczędności stanowi wsparcie dla gospodarek, podczas gdy oznaki stabilizacji w Rosji i Brazylii powinny przełożyć się na lepszy rok dla krajów BRIC (choć nadal spodziewamy się spowolnienia w Chinach w 2016 roku).

Spodziewamy się, że inflacja w 2015 roku pozostanie niska, jednak obniżki prognoz dla krajów rozwiniętych są równoważone podwyżkami dla państw wschodzących. Za rozczarowującą koniunkturę tych ostatnich odpowiada słabość lokalnych walut oraz brak przełożenia korzyści wynikających z niskich cen energii. Kombinacja niższego wzrostu i wyższej inflacji oznacza, że gospodarki krajów wschodzących zmierzają w kierunku stagflacji.

Ruch ze strony Fed we wrześniu (jednak później bardziej ostrożnie)

Nadal uważamy, że amerykańska Rezerwa Federalna (Fed) podniesie stopy we wrześniu 2015 roku. Spodziewamy się wzrostu stopy Fed do 0,75% do końca 2015 r. i do 2% z końcem 2016 (wcześniej odpowiednio 1% i 2,5%). Oczekujemy podwyżek na każdym kolejnym posiedzeniu, z jednoczesnymi wyjaśnieniami podczas konferencji prasowych odnośnie świadomości siły dolara i spadku cen surowców - czynników obniżających krótkoterminowe oczekiwania inflacyjne. W Japonii tamtejszy bank centralny będzie podtrzymywał swoje groźby dalszego luzowania ilościowo-jakościowego (QQE), pozwalając jednak słabemu jenowi wspierać japońską gospodarkę i powstrzyma się od dalszego luzowania. Kwestie strefy euro, Wielkiej Brytanii i Chin omówimy w dalszej części.

Scenariusze

Bilans ryzyk nadal przechyla się w kierunku deflacji w wyniku słabszego wzrostu i inflacji, wraz z "twardym lądowaniem" Chin postrzeganym jako najbardziej prawdopodobne. Prawdopodobieństwo reflacji zmalało, jako że w mniejszym stopniu spodziewamy się realizacji scenariusza "Fed w pogoni za inflacją": wstrzemięźliwość ze strony Fed jest mniej pradwopodobna, biorąc pod uwagę ostatnie komunikaty.

Aktualizacja prognozy dla Europy: nadal na drugim biegu

Tempo rozwoju w strefie euro w II kwartale rozczarowało, z Francją w stagnacji i Niemcami walczącymi ze słabszym popytem wewnętrznym, przy jednoczesnym wzroście ryzyka politycznego wywołanego sytuacją Grecji. Włochy kroczą ścieżką powolnego ożywienia, podczas gdy jasnym punktem okazuje się Hiszpania stale przewyższająca oczekiwania.

W odniesieniu do naszej prognozy, dokonaliśmy pewnych drobnych poprawek dla poszczególnych krajów, jednak dla całej strefy euro w 2015 r. oczekiwania wzrostu zostały obniżone, a w perspektywie roku 2016 nieznacznie podniesione. Ogólnie jednak, nadal przewidujemy przyśpieszenie wzrostu w drugiej połowie tego roku jak i w przyszłym.

Z punktu widzenia inflacji, prognozy zostały znacząco zmniejszone, jako że nagły spadek cen energii na globalnych rynkach najpewniej przełoży się na poziom jej inflacji w nadchodzących miesiącach. W efekcie możemy obserwować główny wskaźnik inflacji w strefie euro ponownie poniżej zera, jeszcze przed końcem tego roku. Jednak z uwagi na to, że skala spadków cen energii była największa na początku roku, w I kw. 2016 r. inflacja w tym regionie powinna ponownie zacząć odbijać. Spodziewamy się, że Europejski Bank Centralny (EBC) dostrzeże ten krótkoterminowy negatywny szok dla inflacji, szczególnie że wzrost najpewniej pozostanie silny. Oczekujemy, że EBC będzie kontynuować swój program luzowania ilościowego, tak jak jest to obecnie komunikowane, do września 2016 r., utrzymując stopy na niezmienionym poziomie nawet do 2017 roku.

Prognoza dla Wielkiej Brytanii: rewizja wzrostu, ale podwyżka stóp odsunięta w czasie

Wzrost w Wielkiej Brytanii został zrewidowany zarówno dla 2015, jaki i 2016 roku, z uwagi na: historyczną rewizje tempa wzrostu dotyczące II poł. 2014 r., które wywołują automatyczny wzrost tempa rozwoju w całym roku 2015;mniej restrykcyjną politykę fiskalną (jak zaznaczył Sekretarz Skarbu w budżecie już po wyborach); niższe ceny energii.Ten ostatni czynnik będzie utrzymywał inflację nisko i spodziewamy się, że pozostanie ona poniżej 1% - dolnej granicy celu inflacyjnego Banku Anglii - do początków 2016 roku. Wtedy to pierwsze spadki cen energii nie będą już uwzględniane w szacunkach rocznego wskaźnika inflacji i zacznie ona ponownie rosnąć. Zakładamy, że Bank Anglii nie będzie skłonny podnosić stóp będąc poniżej celu inflacyjnego, przez co prognoza pierwszej podwyżki odsuwa się na maj 2016 r. (wcześniej luty 2016 r.).

Aktualizacja prognozy dla rynków wschodzących: rewizje w dół

Chiny: chwiejne fundamenty

Wzrost gospodarczy Chin w II kwartale był wywołany dobrą koniunkturą sektora finansowego, wynikającego z silnych wzrostów na rynku akcji. Jego słabsza kondycja spodziewana w dalszej części roku oraz pogarszające się dane ekonomiczne powinny spowodować spowolnienie w II poł. roku, które przyczyni się do spadku tempa wzrostu w 2015 r. poniżej 7%. W 2016 r. oczekujemy, że pogorszenie w sektorze finansowym w ujęciu r/r, będzie ciążyło wzrostowi w I połowie roku. Zakładamy więc wzrost wsparcia ze strony rządu: kolejne obniżki stopy rezerw obowiązkowych w wysokości 50 pb. w tym roku i 150 pb. w przyszłym, także na koniec 2016 r. wyniesie ona 16%.

Naszą prognozę określiliśmy jeszcze przed decyzją Ludowego Banku Chin o zmianie sposobu w jaki określa on wartość juana, która wywołała 2% spadek wartości na przestrzeni jednej nocy. Nie sądzimy, że jest to przejaw polityki nakierowanej na wsparcie eksporterów: całkowita deprecjacja w wysokości 3% od momentu zmiany nie wywoła znacznego ożywienia chińskiego eksportu. Znacznie bardziej istotny jest wzrost roli rynku w określaniu wartości waluty. Postrzegamy to więc bardziej jako reformę w celu umiędzynarodowienia juana, poprzez uwzględnienie go w koszyku walut, które wchodzą w skład międzynarodowej jednostki rozrachunkowej (SDR) Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW)1, a nie zmianę nakierowaną na wspieranie wzrostu.

Brazylia: kraj szargany turbulencjami

Trwający skandal korupcyjny, zagrożenie obniżką ratingów, ceny towarów i deprecjacja lokalnej waluty oznaczają, że perspektywy wzrostu w Brazylii ulegają dalszemu pogorszeniu. Obecnie prognozujemy go na poziomie -2% w 2015 roku i -0,1% w 2016. Ponadto, biorąc pod uwagę obecny paraliż polityczny, trudno nam wskazać punkt zwrotny dla Brazylii; możemy stać w obliczu kilku lat słabego wzrostu.

Indie: obawy o impas polityczny

Nieznacznie obniżyliśmy perspektywę wzrostu w Indiach do 7,3%, z uwagi na słabe jak dotychczas dane. Jesteśmy też rozczarowani postępem reform podczas monsunowej sesji parlamentu, w trakcie której nie przeforsowano żadnych zmian prawa. Pozytywna wydaje się natomiast niska (jak na Indie) inflacja. Pozostajey zdania, że kolejna obniżka stóp (o 25 pb., do 7%) będzie miała miejsce w tym roku. Po tym jednak, stopy w roku 2016 pozostaną niezmienione.

Rosja: stara historia

Wzrost w Rosji był jak dotychczas mniej więcej na oczekiwanym poziomie i spodziewamy się, że PKB skurczy się o 4,1% w 2015 roku. Bank centralny będzie raczej czuł się komfortowo obniżając stopy jeszcze bardziej, biorąc pod uwagę nagłe wyhamowanie inflacji i załamanie aktywności gospodarczej. Nadal jednak duża uwaga będzie przywiązywana do cen ropy, więc nie oczekujemy znaczącego wsparcia poprzez luzowanie polityki pieniężnej. Odnośnie przyszłego roku oczekujemy poprawy tempa wzrostu do -0,1%, jednak brak inwestycji wynikający z bardzo niskich cen ropy będzie ciążył na rozwoju przez pewien czas.

1 Międzynarodowe aktywo rezerwowe tworzone przez MFW, które kraje członkowskie mogą wykorzystywać jako ich oficjalne rezerwy.
Wrzesień 2015 r.